vrijdag, mei 29, 2009

VURIGE TONGEN, POËZIE & MUZIEK FESTIVAL - RUIGOORD 30-31 mei, 1 juni 2009Ruigoord presenteert het enige meerdaagse poëziefestival van Nederland

In het Pinksterweekend van 30-31 mei en 1 juni vindt in culturele vrijhaven RUIGOORD traditiegetrouw weer het VURIGE TONGEN festival plaats. Gedurende drie dagen zullen binnen- en buitenlandse dichters, performers, muzikanten en kunstenaars poëtische voordrachten, voorstellingen en performances verzorgen op diverse binnen- en buitenlocaties.

Woord Beeld Klank Dans Muziek Kids
Vurige Tongen presenteert het Woord in al zijn verschijningsvormen: in klank, beeld, gebaar en ‘straight from the horses mouth’. In het Nederlands, Engels, Arabisch, in licht-beelden, in de kerk, de salon, de theetuin, in de open lucht, intiem en met z’n allen.
Voor groot en klein, voor de kids en de eeuwig jeugdigen van geest. Analoog en in de vorm van visieve poëzie (=concrete poëzie in beweging), digitaal gevisualiseerde teksten plus een interactieve tekstverwerkingssessie mmv. het publiek

One world, one word: Poetry
Deelnemers uit alle hoeken van de wereld. Van New York tot Londen en Parijs, van Berlijn tot Bombay, van Antwerpen tot Nijmegen, bekend en onbekend, van overal en nergens. Gelauwerde dichters als Hans Verhagen (PC Hooftprijswinnaar 2009), Neeltje Maria Min, Jan Kal, Jean-Pierre Rawie, Driek van Wissen, Simon Vinkenoog, Thomas Verbogt, Eddie Woods, Ted Jackson, Louise L. Levi, Herman Claeys, Sjoerd Kuyper, Frans Vlinderman, Frank de Vos, Karen Margolis, Thomas Schliesser, Frank Koenegracht e.v.a.

Dansje in de regen
In het programma onderdeel “Een dansje in de regen” (naar de gelijknamige uitgave van uitgeverij Passage) houden buiten Nederland geboren dichters ons een poëtische spiegel voor. Met o.a. Albana Shala, Stipo Jelec, Babah Tarawally, Jamila Amadou, Ibrahim Selman.

Ruigoord Trofee 2009
De Ruigoord Trofee zal dit jaar uitgereikt worden aan hippietroubadour van het eerste uur Armand. Tevens zullen eerdere Ruigoord Trofee ontvangers Simon Vinkenoog, Diana Ozon, Willem de Ridder, Def P. en Louis Lehmann acte de présence geven.

International singersongwriters
Naast muziek van eigen bodem, zoals De Kift en Fifi L’Amour & de Amazona’s, optredens van singersongwriters uit o.m. Engeland, België en de VS. En op maandagavond na de uitreiking van de Ruigoord Trofee een uniek optreden van Armand en de enige echte Nederlandse Elvis, Pim Maas.

Poëzie is een daad van bevestiging
Poëzie is een daad van bevestiging. Zaterdagmiddag 30 mei 17 uur zal de eeuwige vlam der poëzie aangewakkerd worden middels een ritueel bij de ‘powee-tree’.

Zaterdag 30 mei v.a. 17 uur. Zondag 31 mei v.a. 13 uur. Maandag 1 juni v.a. 13 uur
Dagkaarten: Zaterdag 12,50 eu. Zondag & maandag 17,50 eu. Passepartout: 30 euro


VURIGE TONGEN, POËZIE & MUZIEK FESTIVAL
RUIGOORD 30-31 mei, 1 juni 2009
www.vurigetongen.nl

.

Labels: ,vrijdag, mei 22, 2009

Opening Kunstdoel-outside: zondag 24 mei 2009 - 14 u.>
Opening Kunstdoel-outside

66 beeldende kunstenaars en 45 dichters toveren DOEL om in
openluchtmuseum.

zondag 24 mei 2009 - 14 u.
Taverne Doel 5

Rondgang onder muzikale begeleiding van de AMBRASSBAND

115 kunstwerken en 70 gedichten!

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DEZE METAMORFOSE
VAN VERWAARLOOSDE HUIZEN IN KUNSTWERKEN MEE TE MAKEN

kunstdoel vzw

www.kunstdoel.net
RainbOw Over FairytOwn
RainbOw Over FairytOwn by schaaflichtvanuit a'pen met de bus:

Metro, of bus 36, naar Linkeroever Halewijnlaan.

Daar doorkomst van bus 84 te 12.03, te 13.03 en te 16.03 naar Doel Dorp.
Aankomst resp. te 13 u, te 14 u. en te 17u.

Terugreis vertrek te 14.29 u., te 17.29 u. en de laatste bus te 19.29 u.

.

Labels: ,zondag, mei 17, 2009

Totempalen in Ruigoord en Christiania als idee voor Doel.Totempalen in Ruigoord en Christiania als idee voor Doel.


De voorbije zomer werd er in de Culturele Vrijhaven Ruigoord bij Amsterdam een Axis Mundi, d.i. een wereldas, onthuld in de vorm een totempaal die deze krachtplek markeert. Het dorp Ruigoord, gelegen in de petrochemische IJhaven van Amsterdam, heeft een vergelijkbare voorgeschiedenis als Doel, maar werd tenslotte grotendeels van de sloop gered doordat het in 1972 bezet werd en sindsdien nog steeds bewoond wordt door een kunstenaars- en schrijversgemeenschap. Zie alles daarover op www.ruigoord.nl

Ook op een andere bijzondere locatie, namelijk de vrijstad (fristaden) Christiania bij Kopenhagen, werd zo’n 'wereldas' geplaatst, als symbool van een groeiend netwerk van culturele vrijplaatsen: www.christiania.org

“From the 8th till the 20th of July the ABC (Het Amstedamse Ballongezelschap of Ruigoord) stayed at Christiania, to organize a tribal meeting with the Christianites.
We wanted to establish a creative and spiritual bond and to make a statement about the global importance of alternative, experimental societies. We declared Christiana a center of the world by raising a so-called
Axis Mundi.
On the 18th of July a collective ritual was conducted to inaugurate
Christiania as center of the world. The Axis Mundi, Totempoles of centers of consciousness, of positive power and peace, were made by several sculptors. Everyone was invited to make a mask for the ritual.
We are the rebels of peace, harmony , beauty and yes, good old love in a world of competition and paranoia.
Let's celebrate... “

Beide totempalen werden ontworpen door de Amsterdamse dichter-kunstenaar Aja Waalwijk (www.wittereus.net/aja/index.html), die nu ook betrokken wordt bij de totempaal die in de zomer van 2009 te Doel zal worden opgericht. Aja Waalwijk en de Antwerpse beeldhouwer Willem Plugge zullen samen leiding geven aan groep kunstenaars uit Antwerpen en Amsterdam om dat "doel" gestalte te geven.


Donderdag 12 februari 2009 wasAja Waalwijk gastdichter op de 124ste poëzieavond “De Muzeval”van vzw. Pipelines in artistiek podiumcafé Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te 2000 Antwerpen. Daarbij lichtte hij desgevraagd het totemproject toe samen met de vereniging Kunstdoel. (www.kunstdoel.net).


Maandag 18 mei komen Aja Waalwijk en een groep van 15 à 30 kunstenaars uit Ruigoord Doel verkennen met het oog op de oprichting van een totempaal..Totempaal te Ruigoord.
Nomadisch Museum in Christiania - juli 2008: http://www.wittereus.net/aja/nomadisch_museum/christiania2008.html

Axis mundi Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De axis mundi (Latijn: as van de wereld of wereldas), is in bepaalde metafysica, religies en mythologieën het oeroude begrip dat aangeeft dat er een centrale verbindingslijn loopt tussen het zichtbare en het onzichtbare, de wereld en de hemelse sfeer of sferen. Het is de centrale lijn waar alles om draait, zowel letterlijk als figuurlijk.

Het begrip axis mundi komt in vrijwel alle culturen op aarde voor, maar schijnt vooral een uitdrukkelijke rol te spelen in wereldculturen waar sjamanisme en animisme de boventoon houden, dus de oudste. Men neemt aan dat het concept door Eurazië is verbreid als onderdeel van een Proto-Indo-Europese religie. Het gaat dan meer in het bijzonder om de levensboom, die in zijn essentiële vorm van stam wordt weergegeven. In de mythologie van Noordwest-Europa is dit Yggdrasil. Vandaag is het begrip nog steeds bekend in de vorm van de esculaap, de staf van Asklepias, en de vergelijkbare caduceus.

De Caduceus

De staf is daarin de as zelf en het slangensymbool of de slangen vormen de begeleidende bewakers van en naar de andere wereld. In het sjamanisme zal de sjamaanse genezer zelf over de wereldas reizen om kennis en kracht van de andere wereld aan te voeren. De axis mundi is dus niet enkel een verbinding maar ook een verbindingspad voor wie de techniek beheerst om het te bereizen.

In de tantrische yoga wordt hiervan een inwendige replica gezien in de kundalini. Dat is een pad langs de ruggenwervelkolon waarlangs de oerkracht, gesymboliseerd als slang, moet oprijzen naar de hoofdchakra om verlichting te bereiken.

Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de Jacobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Jaïnistische tempels hebben een heel smalle hoge zuil in het binnengedeelte staan, die de axis mundi verzinnebeeldt.

www.ruigoord.nl - www.christiania.org - www.kunstdoel.net

(bijgewerkte compositie en bindteksten: Herman J. Claeys, mei 2009)


Info LIJNBUS Antwerpen L.O. - Doel Dorp:

Antwerpen Linkeroever Halewijnlaan op maandag 18 mei:

vertrek 07.14 u - 11.14 u. - 14.14 u. - 15.39 u. - 16.37 u.

aankomst ongeveer een uur later.


.

Labels: , , , ,zaterdag, mei 16, 2009

Open brief van Doeldichter Frank de VosEen open brief aan de Eerbiedwaardige vertegenwoordigers van het ‘Middenveld’, de Eerbiedwaardige opiniemakers van onze ‘vrije’ pers, de Eerbiedwaardige literatoren met symfonieën van mooie woorden.Eerbiedwaardige mevrouw, mijnheer,Met ontbloot, gebogen hoofd kom ik even langs, nederig met de polderpet in mijn hand. De aarde heb ik van mijn broekspijpen geklopt.

Zo hoort het, nog steeds, zoals vroeger. Toen wist de vader van het ‘Gezin Van Paemel’, een eenvoudige boer, hoe hij de pastoor, de baron, de notaris, de notabelen van zijn dorp hoorde te groeten. Tot het bittere einde zelfs, toen zijn woonrecht verliep en hij uit zijn huis werd gezet. In Doel herhaalt deze geschiedenis zich. Op het einde van augustus vervalt het woonrecht in onze woonzone. Doelloos gaat dit dorp weg. Zomaar met de metalen vingerknip van kraan en bulldozer.‘De minimis non curat praetor’ schreven de Romeinen. Vertegenwoordigers en handlangers van het gezag hoeven zich van het kleine niets aan te trekken. Zij hoeven zelfs hun eigen spelregels niet te volgen. Het is een karakterstoornis van de politiek.

Zo was het toen, zo is het nu.Maar waar zijn jullie?Eerbiedwaardigen, op enkele uitzonderingen na hebben wij tot nu toe jullie verheven stem niet gehoord noch jullie kritische pen mogen lezen. Nergens schrijven of roepen jullie waarom de dijken opnieuw worden doorbroken, waarom dit Dorp moet onderlopen. Niet alleen met water maar met slib uit de Schelde of met lege containers.Eerbiedwaardigen, weerom enkele uitzonderingen daargelaten, ik lees in geen enkele “kwaliteitskrant” of op een blog van respectabele magazines, een gescherpt wederwoord tegen de waanzin van de verkwisting, de vernietiging van een erfgoed dat doorheen de eeuwen in osmose met zijn omgeving is gegroeid. In een krant, die zich als maatstaf ziet, las ik wel de opgetrokken schouders.Eerbiedwaardigen van het middenveld, jullie kijken weg, platgeslagen door letters op de schitterende octaven van economie en werkgelegenheid. Welvaart, zei U? Inderdaad de al jaren uitgebakken biefstuk van Edward Anseele blijft de lichtbak voor tamme konijnen.Welzijn hebben jullie uit Van Daele geschrapt, de staalblauwe logica van ‘andere’ en ‘hogere’ belangen gevolgd.In Doel betwisten wij de kansen voor Antwerpen niet, noch de welvaart voor Vlaanderen. Want mocht de haven uit haar voegen barsten, dan geven wij graag ons dorp uit handen. Met het Doeldok dat men opnieuw met baggerzand vult, met het Deurganckdok dat nog niet is afgewerkt en amper op 10 procent van haar capaciteit draait, valt elke dag de waanzin in onze ogen, de kostbare overheidsmiddelen die in de Schelde vloeien. Bovendien ligt er nog 2000 hectaren industriegrond braak.

De haven van Antwerpen kan nog decennia lang groeien.Eerbiedwaardigen, waar blijven jullie? Want jullie kunnen het verschil maken.

Jullie woord wordt in ministeriële kabinetten uit magazines en kranten geknipt, jullie blogs worden gelezen, jullie pen in literaire tijdschriften, tijdens kanselredes of hagenpreken, op poëziepodia met mooie prijzen geprezen.Het bevelschrift om Doel te verlaten hangt nu bij de inwoners tegen de muur.Ik zet mijn pet terug op. Als dorpsdichter groet ik jullie in naam van alle Doelenaars, vanaf 1 september zijn het sans-papiers.Wat nu? Misschien in kranen kruipen, hongerstakingen organiseren?HoogachtendFrank De Vos

DorpsDichterDoel 2009-2011


.

Labels: ,zaterdag, mei 09, 2009

Bedichting Doel, 10 mei 2009Geplukt van: http://www.kunstdoel.net/nl/bedichtingsactie-10-mei-2009

Bedichtingsactie 10 mei 2009

Bedichting Doel, 10 mei 2009.

De oproep van Frank De Vos, DorpsDichterDoel 2009-2011, om Doel te ‘bedichten’ is nu al een succes. Frank De Vos ontving meer dan 70 inzendingen.
Zondag 10 mei, vanaf 13u, zullen collega-poëten hun gedichten schrijven op grote, witte dekzeilen. Die dekzeilen worden aangebracht op leegstaande huizen in Doel om een symbolische buffer te vormen tegen verdere afbraak. Zo wordt de Pastorijstraat die dag nog helemaal ‘bedicht’.
Enkele bekende schrijvers engageerden zich voor dit project: Peter Holvoet-Hanssen, Didi De Paris, Hendrik Carette, Martin Carrette, Thierry Deleu en Axel Daeseleire.
Ook de deelnemers van de DorpsDichterDoelwedstrijd komen hun engagement na en zullen die dag met watervaste inkt hun pennenroerselen toevertrouwen aan de zeildoeken.
11 gedichten van Mark Meekers, de eerste DorpDichterDoel, krijgen een aparte plaats; tegen de gevel van het parochiehuis.
Op een witte bannier, aan de zijgevel van de gezellige taverne Doel 5, schrijft Frank De Vos zijn gastvrij en hartelijk welkomgedicht voor iedere bezoeker die zich verbonden voelt met het lot van dit bedreigde polderdorp.
Om 14u begroeten we textielbaron Didi de Paris. Samen met Antoine Boute en Dirk Vekemans vormt hij het pornolettristisch collectief kRûûd. Daarna overhandigen de bevoegde instanties symbolisch een kerncentrale als verjaardagscadeau aan de weledele heer de Paris. Aan het volk zullen jodiumtabletten in de vorm van suikerbonen worden uitgedeeld. Daarna zal de weledele heer De Paris en het collectief kRûûd, overal in het dorp een beletterde zegen ‘Urbi et Orbi’ uitspreken.
Axel Daeseleire, achtbaar dichter, acteur en beeldend kunstenaar, stelt samen met zijn kunstcollectief ‘Adamava’ een installatie met transportbanden in de luchthaven van Saxonia op de Engelsesteenweg tentoon. Enige gelijkenis met gebeurtenissen van tijdens de tweede wereldoorlog zijn hierbij volkomen uit de geschiedenis gegrepen.
Die dag herdenken wij in Doel de verloren verkiezingsslag van de Vlaamse regering op 7 juni 2009. Met roerende, gepaste eerbied zal onder het waakzame oog van een minuut stilte, een doornenkroon aan het monument van de gesneuvelden voor Doel worden neergelegd en een andere te water worden gelaten.
Verschillende muzikantenbrengen sfeer met straatoptredens.
Ook met dit initiatief wil KunstDoel geweldloos, waardig en artistiek protesteren tegen de geplande vernietiging van Doel. Voor KunstDoel hoeven de haven en het dorp geen vijanden te zijn, maar kan het dorp als kunstenaarsoord en toeristische trekpleister een meerwaarde zijn voor de Antwerpse haven.

Doelsong

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
Van stormvloed, ontij of orkaan.
Maar ’t graf van Doel wordt nu gedolven
Door winstbejag en grootheidswaan.

Uitbreidingswaan van de baronnen,
Die mensen zien als hinderpaal.
Voor hersenspinsels van verzonnen
Voordeel voor een areaal.

Het areaal van polderkankers
Met een hoogmoedig arsenaal
Containers, bulk en supertankers
Als Vlaend’rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
Tegen het slaafse landsbeleid
Ten dienste van een bovenmacht
Waar mens noch dier noch plant gedijt.

Het dorp moet ons ooit overleven
Als een symbool van een gevecht
En van een onomkoopbaar streven
Naar onvervreemdbaar woningrecht.

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Herman J. Claeys


Twin Towers Doel

De tweelingtorens
de koeltorens van Doel:
in gedachten sloop ik ze,
ik maak ze met de grond gelijk,
geëffend met de Scheldekwelders,
verzonken in slik en schorre.

In mijn wildste fantasieën
ontmantel ik de kerncentrale,
het symbool van ongebreidelde kortzichtigheid
en oeverloos gewin op deze oever.

De Doelse tweelingtorens en de kernfabriek
zij blijven overeind,
onaanraakbaar omheind,
onafbreekbaar beschermd,
heilig verklaard,
maar voor altijd een dubbel kankergezwel
in het platgewalste Scheldedorp,
boven de opgespoten en weer uitgegraven polder,
een dubbele walmende etterbuil
op het zieltogende dorp,
op de doodbloedende woongemeenschap.

Want zie: het dorp verschraalt,
de leegstand woekert,
de mensen worden er met centen weggelokt
en wie wil blijven wordt eruit gezet,
gedeporteerd.

Als Vlaanderen dit oude stroomgebied
der Nederlanden
met eeuwenlange vruchtbaarmaking en bewoning
in het vlees laat snijden,
laat verminken
en een dorp te grabbel gooit,
dan wellen woedetranen in mij op
om dit geliefde maar gedweeë moederland,
een schrei ten hemel,
een klacht naar de lage luchten
boven het lage land,
echoënd tegen de gepolijste koeltorens
van de kerncentrale boven een woonkern
die door expansiedrift van industrie
ter ziele dreigt te gaan
en die door winstbejag verraden is.

Laten wij Doel maken
tot een oase in de industriewoestijn.

Laten we Doel maken
tot een culturele vrijhaven.

Herman J. ClaeysDoel of dok

waag een gok: wat zal de tijd
onthouden, Doel of dok?
we verdwijnen als afgesneden
wijmen, alleen een steen
zal onze naam behouden

dorpen doken onder water:
Saeftinghe waar de klokken
in hun verdronken toren galmen
doorheen de golven van de stroom

Oosterdonk verzonk alsof
een zandstorm het heeft weg-
geblazen en mensen komen
samen: zeg eens, weet je nog?

waag es even een vermetele gok,
waarover zal men jou later vragen
waarom je ooit hebt meegedaan:
de stapels bij een dok, de stroom
die Doelloos voorbij zal gaan,
waarvan zal de droom gewagen?

staf de wilde

slideslö: DOELBLIJFT!!!

.

Labels: , , , ,