zondag, april 02, 2017

Muzeval 215: 13 april 2017 - C.L. Kruithofπ
DE 215e MUZEVAL
Artistiek-Literaire Avond

donderdag 9 maart 2017
Gastdichter
C.L. KRUITHOF  
Wachten op wat komen gaat

na de pauze: VRIJ PODIUM 

presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad


Perstekst Muzeval 215 dd 13-4-2017: C.L. Kruithof


Cornelis Lambertus KRUITHOF (Mortsel 1935) Is Socioloog, auteur, dichter, fotograaf en verzamelaar .

Zijn vader was ingenieur (Delft) en was als hoofdingenieur en nadien tot aan zijn pensioen als algemeen technisch directeur werkzaam bij Bell Téléphone in Antwerpen. Zijn moeder oefende geen beroep uit.
Alle kinderen (7) kregen een gereformeerd-calvinistische opvoeding. Veel bidden, bijbellezen en vooral kerkbezoek en cathecheseonderricht behoorden tot de verplichtingen. Weinigen hebben dit strenge regime tot in hun latere leven volgehouden. Slechts één zuster, heeft het christelijk geloof behouden. Al de andere broers en zusters hebben, weliswaar met respect voor het christendom, het geloof verlaten.

Hij volgde lessen op de lagere school in de protestantse Burgemeester Marnixschool (Lange winkelstraat in Antwerpen). Daarna middelbaar onderwijs in de Koninklijke Athenea van Berchem en Hoboken. Hij volgde de wetenschappelijke richting. Ging in 1957 naar de universiteit van Gent waar hij zich voor de studie van de politieke en sociale wetenschappen inschreef. Schreef een thesis over het gebruik van de radio bij de Antwerpse jeugd onder de leiding van Professor Jean Haesaert. Studeerde af in het jaar 1961.
Zijn vader gaf hem de kans om de studies te vervolmaken met een jaar buitenland. Hij studeerde aan de London School of Economies bij de hoogleraren Ginsberg, Bottomore en Mair. In 1967 behaalde hij het diploma van doctorandus in de sociale wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool (nu Erasmus Universiteit) bij professor Jacques Van Doorn. In 1975 promoveerde hij bij de cultuursocioloog Anton Zijderveld tot doctor in de sociale wetenschappen. Onderwerp: Onwetendheid en sociaal gedrag, een wijsgerig sociologische studie over beperkte informatie. (KatholiekHogeschool Brabant, nu Universiteit Brabant).

Begon zijn loopbaan in Londen waar hij in de Secondary Modern School van Poplar als leraar (beter onderwijzer) aangesteld werd (1962-1963). Om deze job te mogen uitoefenen werd eerst een klein examen afgenomen om te zien of hij de engelse taal wel voldoende machtig was. Dit gebeurde bij een ambtenaar van de London County Goucil.
Van 1964 tot en met 1995 was hij verbonden aan verschillende universiteiten.

Hij begon te schrijven op ongeveer 16 jaar en behoorde tot de post-experimentele dichters, publiceerde in de jaren 50 gedichten in de tijdschriften Gard-Sivik, De nieuwe stem, Deze tijd, 't Antenneke, Veri Feren, Het Cahier, Proefschrift, De kunstmeridiaan, Nieuw en Het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Gedichten werden opgenomen in de bloemlezingen Spiegel der Nederlandse Letteren van V.E.van Vriesland, Waar is de eerste morgen van Jan Walravens en Doorzicht van E.Schepens. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Gent publiceerde hij regelmatig kritische bijdragen in het Geestesleven van de krant Vooruit (met de medeplichtigheid van L.P.Boon) Hij publiceerde in zijn beginperiode vijf dichtbundels. Gedurende zijn universitaire carrière publiceerde hij studies en artikels voornamelijk in het Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen maar ook in de tijdschriften Dialoog, De Maand, Tijdschrift van de Universaliteit Brussel, De gids op maatschappelijk gebied, Intermediair, Politica, ResfPublica, Sociale Wetenschappen (Tilburg),Revue de l'Institut! de Sociologie (ULB), Mens en Maatschappij, Communicatie, Tijdschrift voor Sociologie, Paedagogica Historica, Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut in Rome, Persoon en Gemeenschap, Het vrije woord, Socialiqrèhe Standpunte Metterdaad, De Nieuwe Maand, Kultuurleven, De Standaard, De Morgen, Exerpta Criminologica, Knack.
Van zijn hand verschenen de boeken De collectieve belangenbehartiging in een lokale samenleving (1973), Onwetendheid en sociaal gedrag (1975), L'amour, phénomène social (1979), Verschijnselen aan de rand (1989), Binnen en ook buiten (1991). Het schreef verscheidene rapporten, tientallen boekbesprekingen en besprekingsartikels en was secretaris van de Organisatie voor Vlaamse Sociologen.

Naast schrijver is hij ook een fervent fotograaf. Sinds hij zich in 1959 een Contaflex Zeiss Ikon apparaat aanschafte is hij nooit opgehouden met het maken van foto's. Hij zet zich sinds geruime tijd in voor het maken van portretfoto's van gewone mensen en hij doet dat tijdens zijn reizen in gans Europa.

Daarbij is hij een verwoed verzamelaar van de meest uiteenlopende voorwerpen die hij op rommelmarkten en vlooienmarkten, voornamelijk in België maar ook in gans Europa gaat zoeken.

Sinds zijn tiende jaar is hij ook een obsessioneel luisteraar naar klassieke muziek.

Tussen 1995 en 2008 heeft hij zich intens beziggehouden met het bestuderen en verzamelen van lavagesteenten (effusief magmatisch gesteente) die hij van Ijsland tot Griekenland en van Duitsland tot de Canarische eilanden ter plaatse ging zoeken. Dit op aanwijzingen van gespecialiseerde literatuur en gidsen. Deze collectie ligt uitgestald in de kelder van zijn woning in Grimbergen.

Tenslotte weze nog gezegd dat Cornelis (Kees) het zesde kind van de zeven is, dat Jaap Kruithof -(1929-2009) hoogleraar moraalfilosofie zijn broer is.Op donderdag 13 april leest C.L. Kruithof als gastdichter voor uit eigen werk tijdens de 215de Muzeval.
De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand in Artistiek Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te Antwerpen.
De aanvang is 20:00 en de inkom gratis.
Inleiding en presentatie: Bart Van Peer
Na de pauze is er een Artistiek Literair Vrij Podium.
Bron foto: C.l. Kruithof
Bron perstekst: C.L. Kruithof
Lichte tekstbewerking: Bart Van Peer

Labels:maandag, februari 27, 2017

Muzeval 214: 9 maart 2017 - Leen Raatsπ
DE 214e MUZEVAL
Artistiek-Literaire Avond

donderdag 9 maart 2017

Gastdichter
LEEN RAATS  
Troebel. Windstille poëzie voor troebele dagen

na de pauze: VRIJ PODIUM 

presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad


  Perstekst Muzeval 214 dd 9/02/2017: Leen Raats.
 
Leen Raats (Antwerpen, 1984) is schrijver en freelance copywriter. Ze schrijft vooral teksten voor overheden en natuurorganisaties en werkt met veel enthousiasme creatieve concepten voor kinderen uit. Verder schrijft ze proza en poëzie. Vooral met haar gedichten viel ze de afgelopen vijftien jaar regelmatig in de prijzen. Haar werk verscheen in diverse verzamelbundels, de Nederland leest-bundel van 2015 en in Gierik-Nvt. Ze publiceerde een kortverhalenbundel (Barst), een natuurdoeboek (Woudapen) en twee poëziebundels (Spoorzoeken en Troebel).  

De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand in Artistiek-Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te Antwerpen.
De aanvang is 20:00 en de inkom gratis.
Inleiding en presentatie: Bart Van Peer
Na de pauze is er een Artistiek-Literair Vrij Podium.

Bron Perstekst: Leen Raats
Bron foto: Leen Raats

Labels:maandag, januari 30, 2017

Muzeval 213: 9 februari 2017 - Liliane Melisπ
DE 213e MUZEVAL
Artistiek-Literaire Avond

donderdag 9 februari 2017

Gastdichter
LILIANE MELIS  
In de marge

na de pauze: VRIJ PODIUM 

presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad


 
Perstekst Muzeval 213, dd 9-2-2017: Liliane Melis.

 Ik ben Liliane Melis, geboren op 14 juli 1957.

Schrijven zit mij blijkbaar in het bloed. Ik ben begonnen met verhalen en gedichten te schrijven in de Humaniora. Ik was een stille puber met veel fantasie, die leefde ik uit in mijn verhalen en gedichten. 

Ik publiceerde gedichten in volgende literaire tijdschriften:  Gierik-NVT, Heibel, SchoonSchip, Weirdo's , Digther, Ambrozijn en in diverse bloemlezingen.

In de bundel 'Watermerk' Een doorslag van 10 jaar literaire passie (Digther),2010

In een ver verleden publiceerde ik twee dichtbundels: 'Een schreeuw in het duister', 't Kofschip (1991) en 'Het zachte merg ontbloot', Erato (1993). Voor deze laatste bundel kreeg ik een aanmoedigingsprijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde te Gent (destijds 5000 BF).

Nadien ben ik begonnen aan de Antwerpse SchrijversAcademie: proza en poëzie. Een vierjarige opleiding. Ik leverde een eindwerk poëzie in.

Enkele prijzen, die ik in poëziewedstrijden kreeg: 

tweede prijs (Kronkelprijs) 2013
eervolle vermelding Poëzieprijs Lint (jaar ben ik kwijt)

OdeGand bekroonde gedichten: 'Bang zijn met stijl,' (2006) en 'Zalig verrukt!' La Giola,( 2009 ) (beiden sms-poëziewedstrijden)
en nog enkele 'eervolle vermeldingen' her en der door de jaren heen.

Op 18 november 2016 verscheen mijn dichtbundel: In de marge.

...

Op 9 februari 2017 is Liliane Melis gastdichter tijdens de 213de Muzeval.

De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand van september tot en met juni.

De plaats van gebeuren is Literair Café De Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te 2000 Antwerpen, vlakbij De Groenplaats.

De aanvang is 20u30 en de inkom gratis.

Na de pauze is er telkens een Artistiek Literair Vrij Podium.

Inleiding en Presentatie: Bart Van Peer
Bron Perstekst: Liliane Melis
Lichte tekstbewerking: Bart Van Peer

Labels:dinsdag, januari 03, 2017

Muzeval 212: 12 januari 2017 - Literair Gezelschap Trapken Op

π
DE 212e MUZEVAL
Artistiek-Literaire Avond
donderdag 12 januari 2017

Gastdichters
LITERAIR GENOOTSCHAP 
TRAPKEN OP   

na de pauze: VRIJ PODIUM 

presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad


 
Perstekst De Muzeval 212, dd 12-01-2017: LITERAIR GENOOTSCHAP TRAPKEN OP
Namens Pipelines vzw en De Muzeval wil ik u alvast het allerbeste wensen voor 2017.
De Muzeval zet het nieuwe jaar in met als gasten Literair Genootschap Trapken Op uit Westerlo, dat zichzelf hieronder voorstelt.


Een kring van liefhebbers van de woordkunst onder meerdere vormen.
Samen proberen wij de dichtkunst te verheffen tot poëzie.


Zelf organiseren wij tweemaal per jaar een poëzieavond met optredens van de eigen huisdichters en gastdichters.
Poëzie wordt dan afgewisseld met zang en muziek.


In groep stonden wij al meermaals op het podium van allerhande evenementen.


De eerste zaterdag van iedere maand tussen 10 en 12 uur scharen wij ons rond de tafel voor het
WESTELS POEZIE ATELIER
in ons lokaal Boekencafé Libro, Boerenkrijglaan 7, 2260 Westerlo.
In een gemoedelijke vriendschappelijke sfeer lezen wij onze zelfgeschreven schrijfsels aan elkaar voor waarna die met respect voor eenieders kunnen worden besproken.


Pleeg jij zelf ook wel eens gedichten?
Doe dan met ons mee!
Het is geen schoolse cursusles maar je verbetert je schrijven, het stimuleert, je houdt elkaar gaande en scherp.
In gezellige luister- en leerrijke uren waar kritiek gegeven en verdragen wordt.
Doe met ons mee, we durven het u aanbevelen.
Wees niet bedeesd, je doet er je voordeel mee!


Meer informatie kan je bekomen bij:
- Paul Sannen: 014/31 07 87 paul.sannen123@telenet.be
- Julius Schellens: 016/69 97 90 jul.schellens@skynet.be
- Dolf Smets: 014/54 48 29 adolf.smets@telenet.be


Op 12 januari 2017 bestijgen de mensen van Trapken Op het podium in Den Hopsack tijdens de 112de Muzeval.


De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand van september tot en met juni.
De plaats van gebeuren is Literair Café De Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te 2000 Antwerpen, vlakbij De Groenplaats.
De aanvang is 20u30 en de inkom gratis.


Na de pauze is er telkens een Artistiek Literair Vrij Podium.


Inleiding en Presentatie: Bart Van PeerBron Perstekst: Literair Genootschap Trapken op.

Lichte tekstbewerking: Bart Van Peer
Labels:maandag, december 19, 2016

R.I.P. Jo Van Cauwenberghe - R.I.P. Frank F. CastelynsDe Muzeval betreurt het heengaan van 2 goede vrienden van het eerste uur...
wij wensen hierbij dan ook onze deelneming te betuigen aan de families, vrienden en verwanten van Jo en Frank


R.I.P. Jo Van Cauwenberghe (08.05.1952 - 07.12.2016)

(pics: Pieter Goudriaan - Mimi Larose)
R.I.P. Frank F. Castelyns (04.11.1942 - 08.12.2016)

(pic: Pieter Goudriaan)

Labels: