zondag, april 02, 2017

Muzeval 215: 13 april 2017 - C.L. Kruithofπ
DE 215e MUZEVAL
Artistiek-Literaire Avond

donderdag 13 april 2017
Gastdichter
C.L. KRUITHOF  
Wachten op wat komen gaat

na de pauze: VRIJ PODIUM 

presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen BoekenstadPerstekst Muzeval 215 dd 13-4-2017: C.L. Kruithof


Cornelis Lambertus KRUITHOF (Mortsel 1935) Is Socioloog, auteur, dichter, fotograaf en verzamelaar .

Zijn vader was ingenieur (Delft) en was als hoofdingenieur en nadien tot aan zijn pensioen als algemeen technisch directeur werkzaam bij Bell Téléphone in Antwerpen. Zijn moeder oefende geen beroep uit.
Alle kinderen (7) kregen een gereformeerd-calvinistische opvoeding. Veel bidden, bijbellezen en vooral kerkbezoek en cathecheseonderricht behoorden tot de verplichtingen. Weinigen hebben dit strenge regime tot in hun latere leven volgehouden. Slechts één zuster, heeft het christelijk geloof behouden. Al de andere broers en zusters hebben, weliswaar met respect voor het christendom, het geloof verlaten.

Hij volgde lessen op de lagere school in de protestantse Burgemeester Marnixschool (Lange winkelstraat in Antwerpen). Daarna middelbaar onderwijs in de Koninklijke Athenea van Berchem en Hoboken. Hij volgde de wetenschappelijke richting. Ging in 1957 naar de universiteit van Gent waar hij zich voor de studie van de politieke en sociale wetenschappen inschreef. Schreef een thesis over het gebruik van de radio bij de Antwerpse jeugd onder de leiding van Professor Jean Haesaert. Studeerde af in het jaar 1961.
Zijn vader gaf hem de kans om de studies te vervolmaken met een jaar buitenland. Hij studeerde aan de London School of Economies bij de hoogleraren Ginsberg, Bottomore en Mair. In 1967 behaalde hij het diploma van doctorandus in de sociale wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hogeschool (nu Erasmus Universiteit) bij professor Jacques Van Doorn. In 1975 promoveerde hij bij de cultuursocioloog Anton Zijderveld tot doctor in de sociale wetenschappen. Onderwerp: Onwetendheid en sociaal gedrag, een wijsgerig sociologische studie over beperkte informatie. (KatholiekHogeschool Brabant, nu Universiteit Brabant).

Begon zijn loopbaan in Londen waar hij in de Secondary Modern School van Poplar als leraar (beter onderwijzer) aangesteld werd (1962-1963). Om deze job te mogen uitoefenen werd eerst een klein examen afgenomen om te zien of hij de engelse taal wel voldoende machtig was. Dit gebeurde bij een ambtenaar van de London County Goucil.
Van 1964 tot en met 1995 was hij verbonden aan verschillende universiteiten.

Hij begon te schrijven op ongeveer 16 jaar en behoorde tot de post-experimentele dichters, publiceerde in de jaren 50 gedichten in de tijdschriften Gard-Sivik, De nieuwe stem, Deze tijd, 't Antenneke, Veri Feren, Het Cahier, Proefschrift, De kunstmeridiaan, Nieuw en Het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Gedichten werden opgenomen in de bloemlezingen Spiegel der Nederlandse Letteren van V.E.van Vriesland, Waar is de eerste morgen van Jan Walravens en Doorzicht van E.Schepens. Tijdens zijn studie aan de Universiteit van Gent publiceerde hij regelmatig kritische bijdragen in het Geestesleven van de krant Vooruit (met de medeplichtigheid van L.P.Boon) Hij publiceerde in zijn beginperiode vijf dichtbundels. Gedurende zijn universitaire carrière publiceerde hij studies en artikels voornamelijk in het Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen maar ook in de tijdschriften Dialoog, De Maand, Tijdschrift van de Universaliteit Brussel, De gids op maatschappelijk gebied, Intermediair, Politica, ResfPublica, Sociale Wetenschappen (Tilburg),Revue de l'Institut! de Sociologie (ULB), Mens en Maatschappij, Communicatie, Tijdschrift voor Sociologie, Paedagogica Historica, Bulletin van het Belgisch Historisch Instituut in Rome, Persoon en Gemeenschap, Het vrije woord, Socialiqrèhe Standpunte Metterdaad, De Nieuwe Maand, Kultuurleven, De Standaard, De Morgen, Exerpta Criminologica, Knack.
Van zijn hand verschenen de boeken De collectieve belangenbehartiging in een lokale samenleving (1973), Onwetendheid en sociaal gedrag (1975), L'amour, phénomène social (1979), Verschijnselen aan de rand (1989), Binnen en ook buiten (1991). Het schreef verscheidene rapporten, tientallen boekbesprekingen en besprekingsartikels en was secretaris van de Organisatie voor Vlaamse Sociologen.

Naast schrijver is hij ook een fervent fotograaf. Sinds hij zich in 1959 een Contaflex Zeiss Ikon apparaat aanschafte is hij nooit opgehouden met het maken van foto's. Hij zet zich sinds geruime tijd in voor het maken van portretfoto's van gewone mensen en hij doet dat tijdens zijn reizen in gans Europa.

Daarbij is hij een verwoed verzamelaar van de meest uiteenlopende voorwerpen die hij op rommelmarkten en vlooienmarkten, voornamelijk in België maar ook in gans Europa gaat zoeken.

Sinds zijn tiende jaar is hij ook een obsessioneel luisteraar naar klassieke muziek.

Tussen 1995 en 2008 heeft hij zich intens beziggehouden met het bestuderen en verzamelen van lavagesteenten (effusief magmatisch gesteente) die hij van Ijsland tot Griekenland en van Duitsland tot de Canarische eilanden ter plaatse ging zoeken. Dit op aanwijzingen van gespecialiseerde literatuur en gidsen. Deze collectie ligt uitgestald in de kelder van zijn woning in Grimbergen.

Tenslotte weze nog gezegd dat Cornelis (Kees) het zesde kind van de zeven is, dat Jaap Kruithof -(1929-2009) hoogleraar moraalfilosofie zijn broer is.Op donderdag 13 april leest C.L. Kruithof als gastdichter voor uit eigen werk tijdens de 215de Muzeval.
De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand in Artistiek Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te Antwerpen.
De aanvang is 20:00 en de inkom gratis.
Inleiding en presentatie: Bart Van Peer
Na de pauze is er een Artistiek Literair Vrij Podium.
Bron foto: C.l. Kruithof
Bron perstekst: C.L. Kruithof
Lichte tekstbewerking: Bart Van Peer

Labels: