zaterdag, juli 09, 2011

Inhuldiging Kaaiengedicht op zondag 10 juli 2011 om 11.00u!Zondag  rond 11.00 s,morgens bij loodswezen (Tavernierkaai 3B- 2000 Antwerpen) gebeurtenis over het wandelgedicht door Peter Holvoet EN HULDIGING R☼ND 12 URE AAN DE K
Welkom pierewaaiers

~ in 1991 ‘POËZIE IN UITVOERING’ van HERMAN – ware kaper, vergeef me, mijn linkerbeen was haast gerecupereerd, mijn rechterlong heeft zich aan stofwolken bezeerd; met permissie der poëtische pijpleidingen mag ik u citeren, die immer het tij enterde om te keren: ‘bouw jij hier een nieuwe vesting “Fort Europa” met angstvallig mensendichte muren en schaarse doorgangspoorten zoals deze afsluitbare waterdichte waterkeringswal? ~ Jij die nu langs de kaai flaneert: sla hier een bres in deze dijk, de dijk van jouw dwangmatige verweer tegen het schielijk springtij van je ongeremde drang, sla hier een brede bres, een niet te dichten gat in jouw verschansing, al te getemde wandelaar, en laat je vloedgolf kolkend razen landinwaarts en overspoel de starre stadsbewoners met jouw storm, wees onbeteugelbaar in het onstuimig stuwen van je bloed, sloop bouwsels, muren en strukturen die jou betuttelend bevoogden als ’n schier onmondig kind, – wees windhoos, onweer en orkaan; Maar werp een dam op tegen haat, een keringsdam van woede tegen bekrompen rassenwaan en stuurse vooroordelen die deze oude metropool, de trotse wereldhaven, een reuk van rottigheid bezorgt, een stank van bruine pest nog meer beklemmend dan het gif dat industriebaronnen ons met de barre noorderwind het strot in blazen, ongestraft: werp daar een keermuur tegen op, en dijk die kanker in!’

www.onzekaaien.be/sitepages/#/kaaiengedicht
http://www.onzekaaien.be/downloads/kaaiengedicht/Welkom_Pierewaaiers_Mail.pdf

2 juni 2011 - 00.00 uur: Meer dan 500 Antwerpenaars zonden gedichten in via www.onzekaaien.be en werkten zo mee aan het 3 km lange Kaaiengedicht. Deze poëtische inzendingen inspireerden Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen tot een lange één woordenstroom die vanaf vandaag op de waterkeringsmuur wordt geschilderd.

Begin juli zal men op de waterkeringsmuur aan de Scheldekaaien het 3 km lange Kaaiengedicht ‘Welkom pierewaaiers’ kunnen lezen. Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen en JongerenStadsdichter Yoni Sel deden midden april een oproep aan alle Antwerpenaars om samen met hen dit gedicht te schrijven en schilderden alvast de eerste twee woorden eigenhandig op de muur. Dat veel Antwerpenaars een sterke band hebben met de Schelde en haar kaaien is nog maar eens duidelijk: 500 mensen lieten hun poëtische tekst achter op 
www.onzekaaien.be. Peter Holvoet-Hanssen ontving ook brieven, sms’en en e-mails met inspirerende woorden.

Peter Holvoet-Hanssen: “Bij het lezen van al die mooie inzendingen, valt het me op dat veel stadsbewoners de kaaien ervaren als een echte rustplek, een poëtische plek ook. Antwerpenaars vinden dat de kaaien samenhorigheid creëren. Het is een plek van verbondenheid met de geschiedenis van de stad en met al zijn inwoners.”

De Stadsdichter laat in het Kaaiengedicht de stadsbewoners letterlijk aan het woord door flarden van de ingezonden teksten in het geheel te verwerken. Daarom noemt hij het lange vers liever een ‘gedicht van ’t stad’ dan een Stadsgedicht. Holvoet-Hanssen verwerkte ook enkele fragmenten van bestaande gedichten over de kaaien en de Schelde. Een belangrijke plek krijgt het ‘wandelgedicht’ van de rebelse taalkunstenaar Herman J. Claeys zaliger die zijn gedicht in 1991 reeds schilderde op de waterkeringsmuur. Als hulde aan deze dichter wordt een gedeelte van dit geëngageerde gedicht hernomen in ‘Welkom pierewaaiers’.

Ook JongerenStadsdichter Yoni Sel, aangesteld in kader van Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011, doet zijn bijdrage en schreef het nieuwe gedicht ECOCIDE dat een onderdeel vormt van het lange Kaaiengedicht.

Het Kaaiengedicht verbindt de Scheldekaaien van noord tot zuid. In heel de stroom van woorden worden ook toekomstbeelden verwerkt van de Scheldekaaien. Zo krijgen bezoekers een mogelijk toekomstbeeld van de kaaien na de heraanleg die gepland is vanaf 2013.

Voor de Stadsdichter is dit gedicht ook een antwoord op ‘mijn stad’ van Adriaan de Roover, een gedicht dat onlangs is aangebracht op een woonblok op Linkeroever.

Alvast een fragment van het Kaaiengedicht, gegrepen uit een groepsgedicht van de 6de klas van het Lyceum Linkeroever (2010): “daar het havenland / proef het vlees der zee / dat geen rust kent / monding aller wegen /zot is de wind die meeuwt / ginds bij de olifanten / om de oren slaat”
.

Het Kaaiengedicht wordt vanaf vandaag in grote witte letters op de waterkeringsmuur geschilderd, van de Rijnkaai tot de Ledeganckkaai. De werken starten aan de Waagnatie (Rijnkaai). Het schilderwerk zal waarschijnlijk een maand in beslag nemen. Op 10 juli wordt dit ‘gedicht van ’t stad’ officieel ingehuldigd.
http://www.antwerpsegilde.be/De%20Antwerpse%20Koerier/7.htmlxÖx


update: in de pers:...

Labels: , ,