vrijdag, mei 22, 2009

Opening Kunstdoel-outside: zondag 24 mei 2009 - 14 u.>
Opening Kunstdoel-outside

66 beeldende kunstenaars en 45 dichters toveren DOEL om in
openluchtmuseum.

zondag 24 mei 2009 - 14 u.
Taverne Doel 5

Rondgang onder muzikale begeleiding van de AMBRASSBAND

115 kunstwerken en 70 gedichten!

U BENT VAN HARTE WELKOM OM DEZE METAMORFOSE
VAN VERWAARLOOSDE HUIZEN IN KUNSTWERKEN MEE TE MAKEN

kunstdoel vzw

www.kunstdoel.net
RainbOw Over FairytOwn
RainbOw Over FairytOwn by schaaflichtvanuit a'pen met de bus:

Metro, of bus 36, naar Linkeroever Halewijnlaan.

Daar doorkomst van bus 84 te 12.03, te 13.03 en te 16.03 naar Doel Dorp.
Aankomst resp. te 13 u, te 14 u. en te 17u.

Terugreis vertrek te 14.29 u., te 17.29 u. en de laatste bus te 19.29 u.

.

Labels: ,