donderdag, augustus 27, 2009

vriendelijke uitnodiging tot ☼peningsbeleving te D☼EL dit wiekendblaffeturen open: BELIEF in DOEL!

aff_doel_29.08.09-1

bring your z☼nnekes, your friends, your instruments, tents, f☼☼d, your ge-l☼ve and your be-lief (bring some extra to share please) and live a magical weekend in a fairy gh☼stt☼wn!

creative s☼uls are wellek☼mme f0r supp☼rt from friday till…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Persbericht

Het Amsterdams Ballon Gezelschap heeft, in samenwerking met de kunstenaars uit Ruigoord, besloten zich aan te sluiten bij de bewoners en kunstenaars van Doel en zich in te zetten voor het behoud van het dorp.

Als antwoord op het Doels consulaat in Ruigoord, geopend tijdens het Landjuweel 2009, zal op 29 augustus om 15.00 uur in Doel een Ruigoord consulaat worden geopend. De consulaten scheppen voorwaarden tot uitwisseling en verregaande samenwerking. Gekozen is voor het Parochiehuis, dat tevens als cultureel centrum in ere zal worden hersteld.

Als eerste stap zal in navolging van Christiania (DK) en Ruigoord (NL) in september dit jaar in Doel (B) een Axis Mundi worden opgericht waardoor het aansluit bij een netwerk van vrije culturele ruimtes.

De monomane scheiding tussen leef- en werkruimte leidt tot vernietiging en kaalslag van het dorp zonder dat er concrete plannen aan ten grondslag liggen. Dit terwijl het dorp, nu meer dan ooit levensvatbaar is om cultuur als bestemming te krijgen. Er doet zich een unieke kans voor. Door sloop is er, zoals blijkt, ook ruimte ontstaan voor festivals en andere culturele manifestaties in de open lucht.

Wij dringen er bij de betreffende overheden, instanties en betrokken gemeentes Beveren en Antwerpen op aan nogmaals een afweging te willen maken om beide processen in overeenstemming met elkaar te laten verlopen.

schaaflicht.wordpress.com/2009/08/21/persbericht-doel-rui…

———————————————

programma volgende dagen: schaaflicht.wordpress.com/2009/08/24/nieuwsbrief-kunstdoel/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

maandag afsluitingbelieving in de straten! PLEZANT SP☼NTANZ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

latest news doebiedoebiedoebieD☼EL

☼*☼*☼

Labels: , , ,