maandag, september 14, 2009

AXIS MUNDI: D☼EL: T☼TEMe en een dringende oproep ☼M SPREEKRECHT!!!nu vanaf d☼nderdag t☼teme m☼e zijn

AXIS MUNDI: T☼TEMe met Aja in De living

(from now on we’ll be w☼rking on the Axis Mundi @ Doel with highlights every thursday till … the papoepis)


☼==*===↨===*==☼

*☼↨☼*DRINGENDE OPROEP!
we kunnen je hulp g☼ed gebruiken! schakel vrienden, leerlingen, fans en g☼den in... D☼EL, YES WE CAN!!!

De verenigde actiegroepen Doel moeten 15.000 handtekeningen verzamelen om spreekrecht in het Vlaams Parlement te kunnen afdwingen. Volgens de reglementering moeten deze handtekeningen, om geldig te zijn, op papieren formulieren ingezameld worden. We hebben de 15.000 handtekeningen snel nodig, de stemming over het gewestplan Doel zou nog dit najaar plaatsvinden.

Help ons door de formulieren te verspreiden binnen uw vereniging of kenissenkring. De ingevulde formulieren kunnen teruggestuurd worden naar Doelbewoonster Frie Lauwers, haar adres staat op het formulier.

Download petitieformulier hier >>>

Voor wie onmogelijk op papier kan ondertekenen, hebben we ook een eenvoudige petitie online gezet. Ademloos vzw kreeg "spreekgunst" in het parlement met ongeveer 50/50 electronische en papieren handtekeningen. Wij weten echter uit ervaring dat Doel op niet veel clementie vanwege de overheid kan rekenen...

Doorlinken naar meer info over online petitie >>>

www.kunstdoel.net
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
latest news: schaaflicht.wordpress.com/category/d%e2%98%bcel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YouTube - ons D☼EL = DOEL ONGEHAVEND*

as captured by Harun Wolf Trepte

Verdrag van Ruigoord en Doel

Wij, vrij scheppende geesten uit Ruigoord en Doel, verbinden ons tot psychonautische samenwerking met als doel: De Verenigde Staten Van De Geest.

-Partijen verlenen gastvrijheid aan elkaars consulaten en afgezanten.
-Partijen streven naar één wereldcentrum als biotoop voor de Gesammtkunst voor reizigers van de geest, door de wereldas in alle mogelijke richtingen zichtbaar te maken.

Getekend op 09-08-2009 te Ruigoord,
Herman J.Claeys, Rudolph Stokvis, Sabine Gillis (Consul van Doel), Fabiola, Frank Vranckx (slö), Gerben Hellinga, Ulrich Van Spitael, Hans Plomp, Willem A. Plugge, Emerson Riel (afgevaardigde Odjibwe-Canada), Lila Cavaleiro, Frans Vlinderman, Roos Nienhuis (namens Montje Joling en de kinderen van Ruigoord), Dirk de Boeck, Eelco Doorn, Paul Vincent, Peter van den Gracht, Erwin van Massenhove, Maarten van der Horst, Jan Bianchi, Carmen de Canne, Harun Wolf Trepte, Erwin Raeves, Herbie, Banks, Britt Marie Lindgren, Frank van den Steen, David Frank, Olga Pederson, Max Perron, Max van de Jool, Paul van Goudoever, Aja Waalwijk

☼*☼*☼

Labels: , ,