maandag, december 07, 2009

EEN EIGENZINNIG JUBILEUM woensdag 16 december 2009 Conscienceplein te Antwerpen vanaf 16uEEN EIGENZINNIG JUBILEUM woensdag 16 december 2009 Conscienceplein te Antwerpen vanaf 16u


Waarde vrienden in de schrijftovenarij,

Waarde vrienden in de voordrachten,

Waarde vrienden in de performancekunsten,

Waarde vrienden in de muzikale beweging,


Pipelines vzw organiseert woensdag 16 december een EIGENZINNIG JUBILEUM op het Conscienceplein te Antwerpen vanaf 16 uur. Graag nodigen wij U hiervoor uit!

Dra is het weer het jaarlijkse Joelfeest. Tijd dus om te vieren! Wegens de drukte die gewoonlijk losbarst omtrent deze heidense dag, onze bewuste keuze om op woensdag 16 december ons jubileum te vieren. Net iets voor de wilde kampvuren, en de talloze familiereünies.

Zoals het passend is omtrent deze periode, geven ook wij enkele bescheiden giften aan de medereisgezellen op ons wonderlijke levenspad. Pipelines vzw doet dit onder de vorm van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars, een kopje warme soep en/of een glaasje Glühwein.

Iedereen is van harte welkom om deel nemen! Voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit alles, is dat U de zestiende aanwezig kan en zal zijn. Verder, stellen wij nog twee andere essentiële voorwaarden:

1. Alle soorten performances zijn mogelijk: poëtische stunts, woordrijke voordrachten, muzikaal omluisterde optredens, meer zuiver performancegerichte kunstvormen...

Om U evenwel een kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars uit te kunnen keren, zijn wij gebonden aan de voorwaarde van onze broodheer ter dezer gelegenheid (Boekenstad Antwerpen). Deze is eenvoudig: Al braakt U maar één klank uit, het behoort talig te zijn, of woorden te behelzen. De definitie van woord interpreteren wij hier dus in de meest ruim mogelijke zin.

2. Alles wat U komt doen, behoort inhoudelijk onlosmakelijk verbonden te zijn met een ecologische alchemie.

Ons eerste doel zijn gedichten omtrent het dorp Doel. In uitbreiding, komen projectgerichte woorden in aanmerking die hier nauw mee verwant zijn: over bijvoorbeeld het Lappersfortbos, Ruigoord, Christiania en dergelijke. Met andere woorden, verantwoorde uitingen van maatschappelijk engagement dat wij mensen aangaan in termen van ecologie, hartelijke samenkunst, diepmenselijke verantwoordelijkheid, sociaal bewustzijn, enzoverder.

We zien duidelijk een maatschappelijke evolutie richting meer en meer groene economie, sociaal netwerken en een alsmaar meer duidelijke roep voor een meer ‘warme’ samenleving; Zij het dan dat wij deze liever vertaald zien op een hartelijke frequentie dan in termen van meer graden Celsius.

Ons EIGENZINNIG JUBILEUM. We zouden Pipelines vzw niet zijn, als we dit al niet verder zouden kunnen en zullen omkaderen met een bijzonder uitgave voor de gelegenheid. Een jubileumboek(je) met daarin teksten van zoveel mogelijk deelnemende artiesten.

Deadline hiervoor is vrijdag elf december klokslag middernacht. Hierop zullen geen uitzonderingen toegestaan worden. Wij zijn net als U mensen, en hebben dus ook een menselijke tijdspanne nodig om dit boekje te kunnen realiseren. Gelieve hiermee rekening te houden!

Net als de exacte financiële bijdrage die U ontvangen zal, ons nu nog niet gekend is, weten wij ook niet hoeveel exemplaren er van dit boekje zullen gedrukt worden. Wel, weten wij dat wij dit GRATIS zullen ter beschikking stellen van deelnemende kunstenaars en mensen die woensdag 16 december op het Conscienceplein aanwezig zullen zijn.

Hiervoor, zijn een aantal redenen. Een dichter die per trein van Brussel komt, heeft meer vervoerskosten dan iemand van Antwerpen. Ook de hoeveelheid te vergoeden deelnemers is momenteel onbepaald. Dat zullen wij enkel de dag van het gebeuren zelf weten. Wij zullen in alle geval voldoende formulieren voorzien ;)

Voor het jubileumboek(je) vragen wij aan U ook enige flexibiliteit. Zend ons maximaal twee gedichten of teksten op per e-mail op volgend adres: wildpoetry@gmail.com met duidelijke vermelding in het onderwerp van je mail: JUBILEUMBOEK. Dit vereenvoudigt ons werk. Bovendien, zijn wij in functie van ons budget en de ‘lay-out’ van het boek zelve, genoopt een creatieve selectie door te voeren.

Om U toch enig houvast te bieden, gelieve volgende parameters in het hoofd te houden bij Uwer inzendingen: Beter één langer gedicht of tekst, dan twee lange teksten of gedichten. Tracht te mikken op kort en krachtig. Iets dat visueel aantrekkelijk is, krijgt hiervoor de benodigde ruimte (cfr. Van Ostaijen). Humor is een waardevolle troef. Ecologisch betrokken inhoud is een must.

Ten slotte, komen we nog even terug op de datum. 16 december 2009 is eveneens de derde woensdag van de maand. Zoals steeds vindt er dan vanaf 19u onze maandelijkse bijeenkomst van vrije creatieve geesten plaats, met ondersteuning van ’t Antistressproject vzw.

Ook het simpele feit dat er gelijktijdig een Klimaattop in Denemarken plaatsvindt (07.12 - 18.12 georganiseerd door UNFCCC), is ons een extra motivering. Alsook, een Klimaatbodem (05.12 - 18.12 georganiseerd door Christiania en Global Ecovillage Network).

Zoals de Duitsers zeggen: “Es geht los!” Daar gaan we! En het zal loslopen ook. De weergoden zijn ons overigens al jaren goed gezind...


Met vriendelijke groeten,

Erwin Vanmassenhove
Namens het PipelinesbestuurLINKS (ter info)

Mahatma Gandhi once said: "Be the change you wish to see in the world." "There is no path to peace, peace is the path." Thoughts are things, and when you change your thoughts you change the world...

SUCCES!

Labels: , , ,