zaterdag, oktober 10, 2009

Feestelijke onthulling van de Axis Mundi in Doel, 17 oktober 2009 15 uur

Feestelijke onthulling van de Axis Mundi in Doel, 17 oktober 2009 15 uur
---------------------------------------------------------------------------
Op zaterdag 17 oktober komt het Amsterdams Ballon Gezelschap (ABG) uit
Ruigoord naar Doel (bij Antwerpen) voor een feestelijke onthulling van de
plaatselijke Axis Mundi, een gezamenlijk project van beeldende kunstenaars
uit Doel en Ruigoord.
Het kunstwerk markeert de wereldas ter plaatse, zoals soortgelijke projecten
uit 2008 in Ruigoord en Christiania (in Kopenhagen). Daarmee wordt
uitdrukking gegeven aan een netwerk voor onderlinge samenwerking en
ondersteuning van de initiatieven in deze vrije culturele ruimtes. Deze
zomer hebben Doel en Ruigoord al wederzijds consulaten gevestigd en consuls
benoemd; de uitwisseling met Christiania vindt plaats in de herfst van
2010.
Wij uit Ruigoord herkennen veel in de situatie van Doel: de geïsoleerde
ligging in een voor ontwikkeling van een wereldhaven bestemd randgebied van
de grote stad, de gedwongen ontvolking van het dorp en de dreigende
ondergang ervan. We zien ook vergelijkbare kansen en initiatieven voor
een nieuwe toekomst als atelierdorp en culturele buitenplaats van Antwerpen:
een plek om te wonen en te werken voor kunstenaars van allerlei slag, met
volop vrije ruimte voor gesammtkunst en festivals. En we herkennen Doel
als een centrum voor zelforganisatie en ontmoeting van vrij scheppende
geesten uit alle windstreken.
We nodigen iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijkheden
rond de Axis Mundi, op 17 oktober 2009 om 15 uur tegenover het
politiebureau te Doel in België.
Amsterdams Ballon Gezelschap
p/a Stichting Landjuweel
Ruigoord 76
1047 HH - Amsterdam
+31(0)20 4975702
Zie ook:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

meer over de AXIS MUNDI TOTEMS:

Ruigoord
Christiania

foto's evolutie v.d. AXIS MUNDI in D☼EL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
laatste nieuws: schaaflicht.wordpress.com/category/d%e2%98%bcel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
the neverending story of doebiedoebiedoebieD☼EL on F☼T☼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☼Pgedragen aan
HERMAN J. CLAEYS
☼ne of the masters of the T☼TEMs…☼ne of the masters of the T☼TEMs... Herman J. Claeys.

Labels: , , , ,