woensdag, januari 30, 2013

Oproep tot Powetisch VerzetOp 30 januari, daags voor Gedichtendag, stuurt N-VA bij monde van fractieleider Gantman erop aan de Stadsdichter af te schaffen. Volgens hem kunnen dichters beter ingezet worden voor taalintegratie bij anderstaligen nieuwkomers en ter bevordering van de waarde en betekenis van de Vlaamse literatuur.
Dit is een kaakslag voor de Vrije Lyriek.
Wij roepen daarom op tot een Poëtisch Verzet.

Leest u graag? Vindt u dat gedichten in het straatbeeld uw stad sieren? Staat u soms even stil bij wat u leest?
Klopt uw hart voor poëzie?
Neem dan deel aan dit Poëtisch Verzet!

http://www.facebook.com/events/401889736567830
Ginds aan de horizon in het oosten zag de zon weer een pracht van een kunstenaar ondergaan.
(Gust Gils)


xÖx

Labels: ,