zaterdag, november 24, 2012

HERMAN J. CLAEYS – PRIJS 2013

HERMAN J. CLAEYS – PRIJS 2013

De tweede H.J.C. – prijs met als thema CENSUUR wordt uitgeschreven door
PIPELINES V.Z.W. en DE MUZEVAL
ter ere van HERMAN J. CLAEYS, medestichter van Pipelines, provo, auteur, dichter, boekhandelaar,
uitgever, oprichter van café DE DOLLE MOL, taalconsulent en plastisch kunstenaar.

Inzendingen voor deze prijs worden ongecensureerd aanvaard tot 28 februari 2013.
Iedereen kan er aan deelnemen, een bewijs van Goed Gedrag en Zeden is niet vereist.
Leden van Pipelines v.z.w., kerngroepleden van De Muzeval en juryleden onthouden zich van deelname.

Elke deelnemer zendt maximaal drie gedichten in.
Aan elke inzender wordt één door hem zelf gekozen schuilnaam gekoppeld ten behoeve van de jury.
De gedichten moeten ORIGINEEL zijn,                                                                                                                        
dus nooit eerder gebruikt, ingezonden, gepubliceerd,getoond of bekroond.

De inzendingen blijven intellectueel eigendom van de auteurs
die uitdrukkelijk toestemming geven tot vrije publicatie en reproductie door Pipelines v.z.w.,
en wel zonder enige vorm van rijkelijke vergoeding.

De gedichten moeten uiterlijk op 28 februari 2013 verzonden worden naar
hjcprijs@telenet.be
of per post op A-4 formaat naar PIPELINES V.Z.W., Pothoekstraat 21, 2060 Antwerpen,
met steeds in aparte bijlage onvervalste identiteitsgegevens
(naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres) en nooit eerder gebruikte schuilnaam.

De eerste prijs bedraagt 250,00 Euro, de tweede 150,00 Euro en de derde 100,00 Euro.

Deelnemers en juryleden aanvaarden dit reglement.

De uitreiking van de prijzen zal doorgaan op donderdag 9 mei 2013.
PIPELINES V.Z.W. en DE MUZEVAL, november 2012.enkele nuttige links:

R.I.P. Herman J. Claeys:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/rip-herman-jclaeys-23051935-29122009.html


over de naam Pipelines:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/pipelines-en-kreatieve-krachtcentrale.html


VISIE op Antwerps literair beleid:
http://muzeval.blogspot.com/2007/04/visie-op-antwerps-literair-beleid.html

.

Labels: