zondag, december 27, 2009

PIPELINES en kreatieve krachtcentrale.PIPELINES en kreatieve krachtcentrale.

Het Zuiderpershuis is gebouwd in 1902. Met de bedoeling de sluizen te kunnen openen voor de 3 dokken die er toen waren. Dit neobarokke industriegebouw deed dienst als hydraulische krachtcentrale (pers = luchtdruk) voor de hijskranen, sluizen en bruggen in de nabij gelegen dokken. 2 drukcilinders van de krachtcentrale corresponderen met de 2 torens. In het begin van de twintigste eeuw was het duidelijk dat electriciteit de energievorm van de toekomst zou worden, en niet hydraulische kracht. Toch heeft het tot 1958 geduurd, vooraleer de stoommachines vervangen werden door electriciteit.

Van een lokale hydraulische centrale voor de haven werd de energiecentrale omgevormd tot een internationale (multi)culturele krachtcentrale voor de mensen en een foyer waar het aangenaam vertoeven is. Het wereldculturencentrum Zuiderpershuis biedt als kunstencentrum een permanent podium aan artiesten uit de hele wereld. Vooral de culturele uitwisseling Zuid-Noord-Zuid en de artistieke communicatie tussen verschillende gemeenschappen en culturen staan daarbij centraal.

Stichting Pipelines

Uitgaande van deze symboliek van pijpeidingen als “kreatieve krachtcentrale” richten in 1993 drie kunstenaars een vzw. op met de naam (Stichting) Pipelines: Jan van Veen, Willem Plugge en Herman J. Claeys, de vereniging die sinds meer dan 11 jaar de poëzieavonden De Muzeval organiseert en tal van andere activiteiten waaronder ditEigenzinnig Jubileum op het Conscienceplein, waar in de jaren zestig de eerste Antwerpse provo-happenings en provocaties plaatsvonden.

In het kader van de multidisciplinaire kunsttentoonstelling BlackBox 1990 in datzelfde Zuiderpershuis schilderde ik mijn eerste lange wandelgedicht op de muren van de binnenplaats, en bracht wandelgedichtpanelen aan op de voorgevel, met als titel “De Kreatieve Krachtcentrale”. De huidige gebruikers, het onvolprezen Wereldcultuurcentrum, lieten zonder overleg de teksten verdwijnen bij de renovatie van het complex, maar van het lange gedicht bestaat er een video van 7 minuten en een reeks foto’s, die te bekijken zijn op de website in opbouw www.hermanjclaeys.nl (zie blackbox en zie monumentale poëzie)

(Herman J. Claeys, 16.12.09)

Uitgave vzw. Pipelines, 2009, Pothoekstraat 21, 2060 Antwerpen.

.

Labels: , ,