maandag, december 14, 2009

EEN EIGENZINNIG JUBILEUM: Woensdag 16 december, CONSCIENCEPLEIN te Antwerpen van 16 tot 22 uurEEN EIGENZINNIG JUBILEUM

EEN EIGENZINNIG JUBILEUM is een éénmalige gebeurtenis georganiseerd door Pipelines vzw, ism 't Antistressproject vzw en Antwerpen Boekenstad.

Niet voor niets loopt het gebeuren samen met de Klimaatconferentie 2009 te Kopenhagen, Denemarken. Deels is de reden hiertoe evident: We zijn vrijwel allemaal bezorgd om wat er mer Moeder Aarde gebeurt als geheel, dus ook om de wezens die haar bewonen: planten, dieren en wij, mensen. Deels, steken wij ons Doel niet onder stoelen of banken. Hoe kan het dat een dorp integraal jaren geteisterd wordt door leegstand _om nog maar te zwijgen over de mensen die er zelfmoord over gepleegd hebben, terwijl er zoveel mensen dakloos zijn of in armoede leven?

Wat met de genadeloze en mensonterende opmars van de grootindustrie en multinationals te midden van ons kleinmenselijk bestaan? Hoe gaan wij hier als mens mee om? Welke compromissen zijn we (nog) bereid te sluiten in naam van dé vooruitgang? Of, is het tijd om een stapje terug te nemen, ons leven iets te onthaasten en te schoeien op de leest van een meer ambachtelijk, lokaal, kleinschaliger, organisch en meer wenswaardig bestaan? Die vragen willen en durven we openlijk te stellen.

Woensdag 16 december belooft één van die legendarische dagen te worden op het CONSCIENCEPLEIN te Antwerpen van 16 tot 22 uur, lokale tijd. We gaan met meer dan 20 deelnemende dichters, kunstenaars en muzikanten antwoord geven, elks op unieke eigenzinnige wijze, elks met een open en uitnodigende geest. Omdat de tijd gekomen is in actie te schieten. Omdat wij verantwoording willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Omdat wij onze kop niet als struisvogels in het zand willen steken!

Wij doen dit niet om wie dan ook voor de borst te stoten. Wij doen dit omdat het tijd is te handelen! De oceanen verzuren, de zeespiegel stijgt langzamerhand. Willen we dat toekomende generaties nog een aangenaam leven op deze planeet kunnen leiden en dat onze bio-diversiteit gegarandeerd blijft? Dan is het hoogdringend tijd om Onze stem eigenzinnig te verheffen! Kom en vergezel ons in onze bescheiden kleinmenselijke bijdrage aan de adem Uwer kinderen. We voorzien in een vuurkorf, wat glühwein en maaltijdsoep....

Zo je wil, kan je op de naam van deelnemende artiesten 'clicken' en meer info bekomen. Iedereen is welkom!


Overzicht van de happening en haar performers:

16u00 Antistresspoweet
16u15 Silke Vanhoof (singer/songwriter)
16u30 David Vandepitte
16u45 Stille Beer (legendarisch straatdichter)
17u00 Michaël Vandebril
17u15 Dirk Elst
17u30 Christoffel Hendrickx
17u45 Frans Vlinderman
18u00 Bart van Peer
18u15 Dolf B Wolf (shamanistic jewel)
18u30 Koen Flameng (singer/songwriter)
18u45 Niko Rubbens (Dwangbuizerdeffect)
19u15 Pierre Magis (magisch poëet uit de koekjesfabriek)
19u30 Frank De Vos
19u45 Ferre Denis (VVL)
20u00 Vincent Bio (Litera Este)
20u15 Martin Pulaski
20u30 Wim Geysen en Hanne De Backer
20u45 Herman J. Claeys
21u00 Peter Holvoet-Hanssen
21u15 Didi De Paris
21u30 Luk Paard, Kristof 'Kristo' Van Hooymissen en Charles Jarvis
22u00 slotmoment met Antistresspoweet, eventueel jamsessie?!
PIPELINES en kreatieve krachtcentrale.

Het Zuiderpershuis is gebouwd in 1902. Met de bedoeling de sluizen te kunnen openen voor de 3 dokken die er toen waren. Dit neobarokke industriegebouw deed dienst als hydraulische krachtcentrale (pers = luchtdruk) voor de hijskranen, sluizen en bruggen in de nabij gelegen dokken. 2 drukcilinders van de krachtcentrale corresponderen met de 2 torens. In het begin van de twintigste eeuw was het duidelijk dat electriciteit de energievorm van de toekomst zou worden, en niet hydraulische kracht. Toch heeft het tot 1958 geduurd, vooraleer de stoommachines vervangen werden door electriciteit.

Van een lokale hydraulische centrale voor de haven werd de energiecentrale omgevormd tot een internationale (multi)culturele krachtcentrale voor de mensen en een foyer waar het aangenaam vertoeven is. Het wereldculturencentrum Zuiderpershuis biedt als kunstencentrum een permanent podium aan artiesten uit de hele wereld. Vooral de culturele uitwisseling Zuid-Noord-Zuid en de artistieke communicatie tussen verschillende gemeenschappen en culturen staan daarbij centraal.

Stichting Pipelinees

Uitgaande van deze symboliek van pijpeidingen als “kreatieve krachtcentrale” richten in 1993 drie kunstenaars een vzw. op met de naam (Stichting) Pipelines: Jan van Veen, Willem Plugge en Herman J. Claeys, de vereniging die sinds meer dan 11 jaar de poëzieavonden De Muzeval organiseert en tal van andere activiteiten waaronder ditEigenzinnig Jubileum op het Conscienceplein, waar in de jaren zestig de eerste Antwerpse provo-happenings en provocaties plaatsvonden.

In het kader van de multidisciplinaire kunsttentoonstelling BlackBox 1990 in datzelfde Zuiderpershuis schilderde ik mijn eerste lange wandelgedicht op de muren van de binnenplaats, en bracht wandelgedichtpanelen aan op de voorgevel, met als titel “De Kreatieve Krachtcentrale”. De huidige gebruikers, het onvolprezen Wereldcultuurcentrum, lieten zonder overleg de teksten verdwijnen bij de renovatie van het complex, maar van het lange gedicht bestaat er een video van 7 minuten en een reeks foto’s, die te bekijken zijn op de website in opbouw www.hermanjclaeys.nl (zie blackbox en zie momumentale poëzie)

(Herman J. Claeys, 16.12.09)

Uitgave vzw. Pipelines, 2009, Pothoekstraat 21, 2060 Antwerpen.

Labels: , ,