maandag, december 07, 2009

AFSCHEID VAN HERMAN J. CLAEYS: Vrijdag 18 december 2009 – vanaf 20u in café DOLLE MOL (Brussel)AFSCHEID VAN HERMAN J. CLAEYS

Totaalprogramma ter ere, maar helaas ook als afscheid, van iemand die een stukje Brusselse geschiedenis mee-schreef

Vrijdag 18 december 2009 – vanaf 20u in café DOLLE MOL, Spoormakersstraat 52, 1000 Brussel

Vrienden,

1969 (al wordt die datum nu door sommigen betwist, het zou nog vroeger zijn): Herman J Claeys begint in de Spoormakersstraat te Brussel met ‘Free Press’, een ontmoetingsplaats voor het literaire, artistieke en revolutionaire zootje ongeregeld dat het Brussel van de jaren zestig in zijn schoot koesterde. Het handeltje barst uit zijn voegen en algauw wordt er om het hoekje, de Kaasmarkt, een keldercafé geopend. Een café, wel gekend in alternatieve middens en bij de rijkswacht, die regelmatig een groepsbezoek bracht aan het etablissement, en er daarbij niet voor terugschrok de medebezoekers een geleide reis naar de kazernes op te dringen.

In 1972 werd er een pand in de Spoormakersstraat 52 gehuurd, waar café werd gehouden, een boekhandel uitgebaat en waar allerlei comités en bewegingen konden vergaderen, al dan niet in hun doen en laten gevolgd door anonieme bewonderaars,die gretig verslag uitbrachten aan hun oversten over de snode plannen van al die vergaderaars.

Vanuit Dolle Mol vertrok een Free Press Bus waarmee Herman J Claeys allerlei festivals onveilig maakte, en zowel undergroundstrips als alternatieve publicaties en stencils te koop aan bood.

Zeker tot 1985 was Dolle Mol een ontmoetingsplaats, een literair centrum, een kweekvijver van muzikaal talent, een aparte plek in een overigens eerder conformistisch Brussel.

Met als man achter en voor de schermen Herman J Claeys. Schrijver-dichter-kunstenaar. Herman kwam in 1935 in Brugge op de wereld. Hij was enige tijd leraar. In de jaren zestig was hij, zoals hierboven beschreven, nauw betrokken bij de Provo-beweging en enkele kritische jongerentijdschriften. In dezelfde periode manifesteerde hij zich ook als een geëngageerd criticus, onder andere met de bundel Wat is links?. Hij is auteur van romans, verhalen, poëzie, essays, songteksten en toneel, en hield zich bezig met woord-beeldinstallaties, poëtisch-muzikale acts, projecten met doorlopende muurpoëzie en tentoonstellingen van visuele poëzie. Overigens werkte hij ook jarenlang mee aan de Wolters woordenboeken en is hij samensteller van het Vlaams Dialectenwoordenboek. Het werk van Herman J. Claeys drijft heel vaak op het conflict tussen het individu en een (over)geïnstitutionaliseerde maatschappij, dat op een sterk allegorische en symbolische wijze wordt geëvoceerd.

Nog geen 75 jaren na zijn geboorte, lijkt er een einde te komen aan Hermans drukke leven. Herman lijdt aan een terminale ziekte, wordt palliatief verzorgd, maar is onder begeleiding gelukkig nog in staat zich te verplaatsen. Het Masereelfonds, Dolle Mol en de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers (VWS) hadden niet veel moeite om Herman J. Claeys te overtuigen afscheid te komen van Brussel en van ‘zijn’ Dolle Mol.

We nodigen u allen volgende week vrijdag 18 december 2009, vanaf 20u, afscheid te komen nemen van Herman J. Claeys en tezelfdertijd een interessant programma mee te maken. Afspraak uiteraard in Dolle Mol, Spoormakersstraat 52, 1000 Brussel:

  Ø Verwelkoming door jan Bonneure (VWS), Gerlinda Swillen (Masereelfonds) en Arne Baillière (Dolle Mol)

  Ø Presentatie van een monografie over Herman J. Claeys (VWS Cahier) door Renaat Ramon (auteur/beeldhouwer)

   v Muzikaal intermezzo door Mars Moriau (accordeon) en Willy Dessers (gitaar)

Vervolgens een aantal korte woordjes (max. 5 minuten) over of aan Herman J. Claeys door:

  Ø Gillis Houben

   v Muziek door Mars en Willy

  Ø Freddi Smekens

   v Muziek door Mars en Willy

  Ø Frank De Crits

   v Muziek door Mars en Willy

  Ø Willy De Greef

   v Muziek door Mars en Willy

  Ø Hans Plomp

   v Muziek door Mars en Willy

  Ø Kort afscheidwoordje door Herman J. Claeys

  Ø Drankje aangeboden door VWS

Gezien het anarchistische karakter van Dolle Mol, de populariteit van Herman en onze eigen ‘soepele’ aanpak sluiten we uiteraard niet uit dat dit programma wijzigt, er extra acts en andere verrassingen georganiseerd worden.

Hoedanook: Met pijn in het hart nemen we afscheid van een Westvlaming, die zijn sporen naliet in Brussel en zijn laatste levenstermijn in Antwerpen doorbrengt. We hopen op talrijke aanwezigheid van eenieder die onze waardering voor Herman J. Claeys deelt.

Nog dit, wees er op tijd bij, want de Dolle Mol is een klein café!!!

Namens Dolle Mol, Masereelfonds en de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers,

Met vriendelijke groeten,

Bernard Desmet, Masereelfonds, 02/502 38 80, www.masereelfonds.beLabels: , ,