zondag, februari 28, 2016

Muzeval 204: 10 maart 2016 - David Hendrickx

π
DE 204e MUZEVAL

Artistiek-Literaire Avond

donderdag 10 maart 2016
 
 
 
Gastdichter
 
DAVID HENDRICKX
 
  Tussen Alfa en Omega
 
 
na de pauze: VRIJ PODIUM
presentatie en begeleiding: Bart Van Peer

deuren 20.00 uur - aanvang 20.30 uur
gratis toegang
literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw ism Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad
Links: www.muzeval.be, www.masereelfonds.be, www.denhopsack.be


Perstekst Muzeval 204 dd 10-3-2016: David Hendrickx.
Van David Hendrickx (geb 8 april 1945) werd tot op heden één dichtbundel gepubliceerd (“Een wekroep”) en dat gebeurde toen in zijn studententijd in Gent. Zijn ongepubliceerde dichtbundel “Tussen Alfa en Omega” handelt over het leven en de allesverslindende tijd. Op de voorpagina van de dichtbundel wordt overigens gerefereerd naar een vers van de Mexicaanse dichter Octavio Paz” Wij zijn gedoemd de tijd te doden door elke dag beetje bij beetje te sterven”.
De dichtbundel”Alfa en Omega” is opgedeeld in vier delen. Het eerste deel handelt over”Het monster tijd”. Het tweede deel noemt ”Mythen met een menselijk gezicht” en bestaat uit een reeks verzen die worden gerelateerd aan goden met menselijke karaktereigenschappen, zo typisch voor de klassieke mythologie. Het derde deel omvat “De tekens van de jaargetijden” en het sluitstuk gaat over ”Sprekende portretten”. Dit laatste deel betreft betekenisvolle kunstenaars die tot het verleden behoren en in versvorm hun levensverhaal vertellen.
Volgens David Hendrickx is een gedicht versluierd en verweven met metaforen die zullen worden geïnterpreteerd. Opmerkelijk daarbij is zijn lyriek als middel om de lezer of luisteraar op te nemen in zijn verzenstroom.


Op donderdag 10 maart is David Hendrickx Gastdichter tijdens de 204de Muzeval.
De Muzeval vindt plaats elke 2de donderdag van de maand in Literair Café Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24 te 2000 Antwerpen. De deuren gaan open om 19:30, de aanvang is 20:00 en de inkom Gratis.
Na de pauze is er een Artistiek Literair Vrij Podium.
Inleiding en presentatie: Bart Van Peer
Bron Perstekst: David Hendrickx.


Labels: