dinsdag, oktober 31, 2006

affiche 9 november 2006: RITA DE PITA


Donderdag 9 november 2006

De Muzeval

96ste poëzie-avond met gastdichteresRITA DE PITA

“God is een dt-fout”Inleiding: Bart van Peer

aanvang 20 uur stipt. TOEGANG VRIJna de pauze:

Vrij Poëzie-Podiumgeleid door Frans Vlinderman en Kaatje Wharton.Organisatie : STICHTING PIPELINES vzw.Weblog: http://www.muzeval.tk Contact: Herman.J.Claeys@telenet.be / I.s.m. MASEREELFONDS Antwerpen

Contact voor Vrij Podium kaatjew@skynet.be of frans_vlinderman@vlinderman.beIn CAFE DE MUZIEKDOOS

Verschansingstraat 63, ANTWERPEN-Zuid

(Waterpoort) (dinsdag gesloten)

Bussen 6, 23 (Vlaamse Kaai)., Tram 8, bus 34 (Museum S.K.)

Het is ondoenlijk en gevaarlijk om Rita de Pita te situeren in het literaire landschap. Laat staan in het Walhalla of op de Olympus, hoewel zij Godt is. Elke beschrijving of typering loopt het risico godtslasterlijk te zijn.
Oordeel zelf en visiteer haar webstek en blogspot die bol staan van Pitaliaanse dogmatiek:
http://www.freewebs.com/ritadepita
http://ritadepita.blogspot.com

Labels:dinsdag, oktober 17, 2006

woensdag 18 oktober: POËZIEAVOND in DEN HOPSACK met Muzeval-dichtersIn literair café DEN HOPSACK vindt nu woensdag 18 oktober een avond plaats met 7 literatoren die betrokken zijn bij De Muzeval.Café Den Hopsack ligt in de Grote Pieter Potstraat 24 te Antwerpen, tussen Vlasmarkt en Stadhuis, parallel met de Hoogstraat.Volgende schrijvers komen aan het woord:Bart van Peer,

De Antistresspoweet,

Fons Lanslots,

Frans Vlinderman,

Herman J. Claeys,

Marc Tiefenthal,

Philippe van Beek.Aanvang 20.30 u. Duur: ongeveer 70 minuten.De toegang is gratis.Organisatie: The Bottomlinezaterdag, oktober 07, 2006

affiche 12 oktober 2006: FERRE DENIS


Donderdag 12 oktober 2006

De Muzeval

95ste poëzie-avond met gastdichterFERRE DENIS


over vorm en inhoud van

HAIKU’S

met voordracht uit eigen werkInleiding: Herman J. Claeys


aanvang 20 uur stipt. TOEGANG VRIJna de pauze:

Vrij Poëzie-Podium

geleid door Kaatje Wharton en Frans Vlinderman
Organisatie : STICHTING PIPELINES vzw.Weblog: http://www.muzeval.tk Contact: Herman.J.Claeys@telenet.be / I.s.m. MASEREELFONDS Antwerpen

Contact voor Vrij Podium kaatjew@skynet.be of frans_vlinderman@vlinderman.beIn CAFE DE MUZIEKDOOS

Verschansingstraat 63, ANTWERPEN-Zuid

(Waterpoort) (dinsdag gesloten)

Bussen 6, 23 (Vlaamse Kaai)., Tram 8, bus 34 (Museum S.K.)


Haiku, Senryû, Tanka, Haiga, Haibun, Renga: allemaal verschillende van oorsprong Japanse dichtvormen, die veel gemeen hebben, maar door sommigen ten onrechte voor het gemak alle haiku genoemd worden. Ze hebben echter elk aparte vormvereisten, die overigens niet altijd strak gevolgd moet worden. Er is ook een onderscheid te malen tussen de klassieke Japanse haiku en de moderne westerse haiku. Ook qua thematiek zijn er grote verschillen, en verder bestaan er ook de religieuze haiku en de gelegenheidshaiku.

Over dit boeiende onderwerp – dat lijdt onder hardnekkige misverstanden en foute eigengereide regelgeving – zal de haikuïst Ferre Denis ons belangeloos onderhouden en ons haarfijn de variaties uitkeggen aan de hand van zijn eigen werk en van klassieke voorbeelden in de Japanse, de Nederlandse en de Engelse literatuur.

De bedoeling is dat deze literaire activiteit interactief is, waarbij haiku-adepten de auteur met opmerkingen en vragen - en zelfs met haiku’s! - kunnen bestoken.


(Herman J. Claeys, okt. 2006)

Ferre Denis is Antwerpenaar van geboorte. en volgde een lerarenopleiding Nederlands, geschiedenis en esthetica aan het Pius X-instituut te Antwerpen. Hij volgde een middenstandsopleiding Antiek en was werkzaam in het secundair technisch beroeps- en kunstonderwijs.

Hij is medestichter van de Antwerpse Haiku-kern en penningmeester van het Haiku-Centrum Vlaanderen. In beide organisaties is hij de drijvende kracht en de duivel-doet-al. Samen met Ludo Haesaerts stelde hij een klein dozijn bloemlezingen samen met Haiku-gedichten.

Hij debuteerde met de bundel Rimpelingen in 1988, en in 1997 publiceerde hij Met weinig woorden. Haiku’s van hem zijn gepubliceerd in Vuursteen, Stilte kun je horen, Overleven, Mooier dan een herfstdroom, Duizend kolibries, Waakvlam en Een Verre Vogel. Andere verschenen in buitenlandse publicaties zoals Das Kleine Buch der Haiku-dichtung in Duitsland; Wind five folded, een bloemlezing uit de States, Haiku World, Four Seasons; The Mainichi Daily News en in The Daily Yomiuri in Japan; en in verscheidene Roemeense tijdschriften.

Ferre Denis geeft workshops haiku en senryû-poëzie
Hij is ook secretaris van de Vereniging van Vlaamse Schrijvers.

Labels:donderdag, oktober 05, 2006

droom de stadDroom met mij

Kom, droom met mij,
over wat komen kan
in deze wereldwijd bekende,
graag bezochte stad:

weldra is het gedaan
met onverdraagzaamheid
die voortspruit
uit een navelstaarderige eerstewereldwaan,
en wordt die eigendunk doorgeprikt.

Zoals Het Steen
nu nutteloos geworden is
als afschrikking voor volkeren
ten westen van de Schelde.

Maar nu wordt hier
een nieuwe vesting opgebouwd
een Fort Europa of een Euro-steen,
met angstvallig mensen-dichte muren
en schaarse doorgangspoorten,
zoals een gracht-omringd kasteel
met zelden neergelaten ophaalbrug.

Toch, droom met mij...
over wat komen zal
in deze metropool,
in deze trotse havenstad:

weldra is het hier uit
met onverdraagzaamheid
die voortspruit
uit een navelstaarderige eerstewereldwaan,
en wordt die eigendunk
als een ballon,
nee, als een etterbuil
doorgeprikt.

droom van herman j. claeys


- - -

dromen doe ik
dromen van een stad
waar het groen weer mag groeien
de straten worden geplavuisd
met mensen die elkaar
in de ogen willen kijken
geen stap verder zullen zetten
eer zij elkaar met een glimlach
vol erkenning hebben gegroet

dromen doe ik
dromen van een stad
waar de huizen gekleurd zijn
in al wat vrolijk is
geen zwart beroete muren meer
maar mooi gekleurde stenen
met hier en daar
ook een gedicht tussen geraniums
en klimop neergeschilderd

dromen doe ik
dromen van een stad
waar de stroom tussen eb en vloed
even vol genot blijft hangen
bij hen die aan de kade
de zon zien ondergaan
en weet dat al die vreemden
geen echte vreemden zijn
maar samen waken tot deze stad
weer veilig te vertoeven is

dromen doe ik
dromen van een stad
waar ik rustig kan gaan struinen
langs steegjes en door stille straten
in zeker weten dat ik geborgen ben
en met een glimlach kan vertellen
dat ook mijn droom
een waarheid werd


droom van kaatje wharton


- - -

de dichter droomt van A

ik droom als een dichter
dicht als een dromer over
de stad waarin ik leven wil
een oord vol huiskamers
met stoepen onder de stoelen
en een lach voor iedereen
die net de hoek komt omgewaaid

een stad vol van A
en plaats voor het hele alfabet
waar zwart niet de toon bezet
maar onderstreept hoe kleurrijk
anderen elkander kunnen maken
met een beetje goeie ouwe wil
de handen kunnen reiken aan
al wie daartoe nood bekent

ik droom als een inwoner
woon in mijn dromen tot
de dag hier ook zal komen
dat ik vrij en vrank mag lopen
door de parken en de lanen
de Leien en de smalle straten
zonder achterom te hoeven zien
naar de schaamte die zich daar verbergt

ik droom als een klein kind
dat zingt en lacht en feest
nog niet beladen met de zonde
van het volwassen geworden zijn
ik ben een kind dat droomt
dat dicht, dat woont
dicht bij A


droom van fransrosita's droom:

meer straatsalaat


rosita (by schaaflicht)

droom van frank


.
droom de stadIk droom dat alles en iedereen zich op een dag van kleur vergist. (Wieter, 20 jaar)


dag en nacht en dag en nacht


Vrijdag 6 oktober om 8:00 u ’s morgens wordt het startschot gegeven van een marathon die achtenveertig uur later, zondag 8 oktober om 8:00 u ’s morgens eindigt. Het wordt letterlijk een droommarathon.

De afgelopen maanden heeft droom de stad duizenden toekomstdromen verzameld vanuit een nieuwsgierigheid naar wat er werkelijk leeft in een stad. We peilden naar de dromen van de inwoners : Wat dromen we? Wat willen we nu echt? Hoe zien we de toekomst? Wat zouden we anderen toewensen?

Het is tijd om de dromen de wereld in te sturen. De droommarathon is het eindpunt van deze volksraadpleging. Tientallen acteurs, bekende gezichten van theater, radio en televisie, zullen de dromen lezen. Eén voor één, dag en nacht, 48 uren lang. Het is een eenmalige actie in een bekend publiek gebouw, het oude Justitiepaleis aan de Britse Lei in Antwerpen. Het gebouw wordt voor de gelegenheid uitgerust met luidsprekers zodat de dromen kunnen uitwaaieren over de stad. Je kan dus ook als toevallige voorbijganger meegenieten. En binnen een kijkje nemen.

Momenteel hebben we ongeveer drieduizend dromen, en ze blijven toestromen. Via de website kan je ze insturen tot zondag 8 oktober 7 uur, via www.droomdestad.be of per mail info@droomdestad.be. Brieven via de post moeten bij ons binnen zijn op vrijdag 6 oktober. (droom de stad, Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen). Bezoekers kunnen hun dromen ook meebrengen. Ze worden dan onmiddellijk gelezen.
d e a a n l o o p

In de enkele dagen die ons nog resten voor de marathon zitten we niet stil. Zo zijn er zeventig Nederlandse ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die ons een dag komen helpen. Dinsdag 3 oktober tussen 13u en 17u verspreiden zij zich over de stad om op enkele strategische plekken dromen te verzamelen.
Jongeren van de Kunstbende (Villanella) delen zaterdag 7 oktober in de hele stad kaartjes uit met een droomcitaat en een uitnodiging om naar de marathon te komen.


d e a f l o o p

Wat gebeurt er met de dromen achteraf? In eerste instantie hangen we alle gelezen dromen op aan het plafond van het Oude Justitiepaleis. Als stille getuigen van een alternatieve werkelijkheid.
Na de marathon blijven ze uiteraard bewaard. We archiveren ze, en er zal een bundel gemaakt worden in telefoonboekstijl waarin ieder zijn eigen droom en die van alle anderen zal kunnen terugvinden.


w i e

Vzw droom de stad is een initiatief van Harry Cole, Sara De Bosschere, Michael De Cock, Stef De Paepe, Sara De Roo, Karolien Derwael, Maaike Neuville, Jo Roets, Elsemieke Scholte en Denis Van Laeken. Het project draait op vrijwillige basis en is één van de initiatieven van 2017, een tijdelijke beweging die de burgers wil aanzetten tot actievere participatie in het stadsleven.
droom de stad wordt alvast ondersteund door 2017, Koning Boudewijnstichting, C.H.I.P.S. vzw, Nationale Loterij, Van 't straat, Laika, Monty, de Roovers, tg STAN, Muziektheater Transparant, Walpurgis, De Tijd, De Koe, SKaGeN, Toneelhuis, Comp.Marius, luxemburg, Zuidpool, vzw Raamtheater, deFilharmonie, Rataplan, Froe Froe, Villanella, HETPALEIS, deSingel, MartHa!Tentatief, Ultima Thule, Troubleyn, Compagnie KAiET!, Echt Antwaarps Theater, Boomerang, ATV, Gazet van Antwerpen, Kölgen & Laenen, ACW Antwerpen, ABVV Antwerpen, Kom uit uw kot, Antwerpen aan het woord, Buster, Filmhuis Klappei, B-architecten, Vlaamse Opera, KWB, KAJ, Ziekenzorg CM Antwerpen, Arktos, Zuiderpershuis, KAVKA, Prospekta, Piazza dell'Arte, wp zimmer, Jeugd Rode Kruis, Crefi, Theater De Spiegel, Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, Universiteit voor het Algemeen Belang, Nova Cultuurcafé, Tweelicht&Zoon, DMT architecten, Radio Centraal, Ocreaties, de Muzeval, Palliatieve Hulpverlening Antwerpen, Champ d'Action, OCMW Antwerpen, Rudolf Steiner Academie, Creatief Schrijven, Barre Weldaad, Emma, ATV, Gazet van Antwerpen e.a. (de lijst groeit nog elke dag)

p r a k t i s c h

Het lezen begint op vrijdagochtend 6 oktober om 8 uur en loopt tot zondagochtend 8 oktober om 8 uur stipt.

De marathon gaat door in het oude Justitiepaleis , Britse Lei 55, 2000 Antwerpen.

Toegang is gratis.

Drank- en eetgelegenheid is voorzien.


De lezers :

Sara De Roo
Michael De Cock
Maaike Neuville
Sarah De Bosschere
Elsemieke Scholte
Jo Roets
Stef De Paepe
Els Dottermans
Stijn Van Opstal
Tom Lenaerts
Natalie Broodts
Tine Embrechts
Patricia Goemaere
Adriaan Van den Hoof
Annick Segal
Frank Vercruyssen
Geert Van Rampelberg
Philip Aguirre
Johan Petit
Lucas Vandervost
Rosa Vandervost
Damiaan De Schrijver
Jolente De Keersmaeker
Kuno Bakker
Ruud De Ridder
Han Kerckhofs
Johan Terryn
Gitte Van Hoyweghe
Frank Mercelis
Michael Pas
Antje De Boeck
Esmee Bos
Peter Van den Eede
Erik Van Herreweghe
Halina Reijn
Gunther Lesage
Bas Teeken
Benny Claessens
Diane Belmans
Johan De Paepe
Mieke De Groote
Aza Declercq
Koen Bogaerts
Gene Bervoets
Rickert Van Dijck
Suus Grotenhuis
Kristien De Proost
Bart Slegers
Roel Verniers
Kaatje Wharton
Herman Claeys
Nico Sturm
Valentijn Dhaenens
Dahlia Pessemiers
Nathalie Meskens
Joke De Bruyn
Gert Portael
Johan Van Assche
Clara Van den Broek
Wouter Hendrickx
Waas Gramser
Marijke Coornaert
Marleen Merckx
Karel Apers
Kristien van Pellicom
Kristien De Proost
Roel Verniers
Herman Claeys
Tom Van Dijck
Bert Haelvoet
Marc Van Eeghem
Leo De Vos
Wim Stevens
Veerle Dobbelaere
Sandra van Kemseke
Maarten Bosmans
Nele Goossens
Sofie Sente
Luc Nuyens
Johan Van Assche
Ils Verheyen
Angelo Tijssens
Katrien van den Driesche
Katelijne Damen
Josse De Pauw
Tom Jansen
Matthijs Schepers
Noemi Schlosser
Charlotte Vandermeersch
Uwanungu Cornelis
Iris Boucher
Pieter Embrechts
Ben Segers
Isabelle Van Hecke
Ann De Donder
Elke Dom
Herwig Ilegems
Hilde Van Mieghem
Femke Heijens
Koen Boogaerts
Leven Bax
Ingrid de Jonge
Stefaan Van Brabandt
Steve Arnouts
Yves Degryse
Lucas Van den Eynde
Tom Waes
Ron Cornet
Anne-Mieke Ruyten
Winne Dierickx
Koen De Bauw
Simone Milsdochter
Gert Jochems
Jurgen Delnaet
Geert Beullens
Goele Derick
Tiny Bertels
Paul Verrept
Pieter De Buysser
Joke De Baere
Ina Geerts
Matthias Schoenaerts
Pieter Genard
Lies De Backer
Barbara Rottiers
Michiel De Vlieger
Steven Van Watermeulen
Günther Lesage
Maureen De Jonge
Marc Maillard
Veerle Eyckermans
Luc Van den Driessche
Warre Borgmans
Nathalie Wijnants
Bieke Ileghems


www.droomdestad.be
info@droomdestad.be

droom de stad, Boomgaardstraat 215, 2018 Antwerpen, 03/230.81.91

persverantwoordelijken : Maaike Neuville 0486/29.09.15
Stef de Paepe 0486/22.10.03e n k e l e c i t a t e n u i t r e e d s i n g e s t u u r d e d r o m e n


Ik droom van op vakantie gaan naar mijn eigen land. (Yolanda, 37 jaar)

De dokter heeft gezegd dat ik ADHD heb. Kunnen we niet alle afkortingen afschaffen? Dan kan ik rustig oncontroleerbaar functioneren in deze wereld. (Pekha, 14 jaar)

Ik zou graag willen dat mijn twee zonen overéén zouden komen. Niet alleen nu, maar ook later, als ik er niet meer ben. (Irma, 73 jaar)

Ik droom van mijn vrouw.
Een hele vrouw, mijn vrouw.
Althans, voor mij.
Ik droom van hele dingen.
Geen halve of licht beschadigde.
Heel moet het zijn.
Daar droom ik van:
Heel veel heel.
Om de halve dag.
(Peter, 39 jaar)

dat tom boonen mij opnieuw kan ontroeren met een overwinning in de ronde van vlaanderen 2007en dat de treinen staken op de dag dat Parijs-Roubaix gereden wordt
(tim, 22 jaar)

Van een vlindertuin in het midden van het AstridpleinVan een stoomtrein van noord naar zuidVan een dagelijkse rondleiding in het StadhuisVan een parkeerkaart voor alle bezoekersVan een tête-à-tête met Wannes Vandevelde
(Grietje, 24 jaar)


Ik droom van bomen. (Ciel, 53 jaar )
Ik droom van veel bomen. (Mieke, 22 jaar)

Mezelf kunnen zijn binnen deze ingewikkelde maatschappij.
(Patricia, 33 jaar)ik droom dat alle mensen zonder armoede leven +dat ik profvoetballer word. En dat ik later in een Lamborgini rijd
(Abderrahim Monteagudo Casal, 12 jaar)

…van bankjes waar ik tegen die naast mij mag praten…niet langer gauw je boterhammen opeten…of een sigaret roken…de krant delen…nooit meer ‘alleen’ als je niet wil…blij dat die naast me zoveel van me verschilt, dan hebben we meer om over te praten…zodat er geen vervelende stiltes vallen…dat die stiltes niet vervelend zullen zijn…jij nen tictac…dat je een vraag kan stellen…over iets dat je niet snapt…dat dat deugd doet eens met iemand anders te praten…er staan overal zo veel bankjes…maar zoals in de cinema ga je liever niet echt naast iemand zitten…dat dat mag veranderen…dat je die sjakosj dan niet direct aan de andere kant moet zetten…dat ik wel een papieren zakdoekje kan gebruiken, dank u…dat dat deugd doet…
(Ruth,23 jaar)

Mijn droom was één eigen restaurant te hebben, ik zal beetje uitleg over geven.Het restaurant zou in klein huisje gelegen zijn met 20 plaatsen in mooie kader, één mooie tuin voor in zomer, en de keuken zou één open keuken zijn, dat de klanten mijn zagen koken.één lekker visrestaurant. Deze droom zal nooit verwezen worden wegens mijn ziekte.
(Stefaan, 44 jaar)

Ik droom dat die van ons rap heure folie vergeet en terug tegen mij komt kruipen. (Pol, 36 jaar)

Wanna go back to pakistan
(Khadija, 12 jaar)

Ik droom dat het leven is zoals op tv, makkelijk en iedereen weent
alleen als het af is met zijn lief.
(Jolien, 10 jaar)ps voor de muzeval-dichters: hebben jullie een gedicht op droomdestad gepost? stuur dan even de link naar jouw gedicht (de link naar de comments) door, dan kunnen ze hier allemaal bij elkaar geplaatst worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -