donderdag, juli 30, 2009

affiche 13 augustus 2009: Dichterskollectief Maksimaalπ

DE 129e MUZEVAL

Poëzieavond
donderdag 13 augustus 2009
Gastdichterskollectief:MaksimaalKortsluiting in de Muzeval


Met Wim Paeshuyse, Tom Horemans, Jan De Vrij, Xavier De Busser,
Jef Louisa Versmissen en Danny SmoldersInleiding en presentatie door Frans Vlinderman


na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

begeleid door Frans Vlinderman


deuren 19.30 uur - aanvang 20.00 uur

gratis toegang


locatie: literair-artistiek café Den Hopsack

Grote Pieter Potstraat 24

2000 Antwerpen (centrum)

(openbaar vervoer: Groenplaats)

Organisatie:

Pipelines vzw in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen

en met de steun van Antwerpen Boekenstad

Links: www.muzeval.tk, www.masereelfonds.be, www.denhopsack.beDichterskollectief Maksimaal

Kortsluiting in De Muzeval

Kortsluiting combineert muziek, poëzie en beeldende kunst tot een submoderne woestenij waarbij de onzinnigheid van het leven en de bloeddorstigheid van de liefde niet vergeten worden. Kortsluiting dicht vanuit de hangmat, of van aan de toog, soms in gevecht met wurgslangen, dan weer vertederd door een vogeltje op een tak. De dichters traden ondertussen al over heel België, Nederland en de rest van de wereld op.

Wim Paeshuyse - Sinds enkele jaren treedt Wim op met zijn ritmische en humoristische gedichten. Hij behaalde hiermee ook een aantal prijzen in verschillende wedstrijden. In zijn habitat Turnhout staat hij bekend als de Temptation-Island dichter bij uitstek. Hij bracht twee bundels uit en stond in verschillende bloemlezingen.

Tom Horemans - Tom situeert zich tussen fantastische stripverhalen en zwartgallige poëzie. Hij schreef ook mee aan het toneelstuk 'Raafman' van het Herentalse gezelschap Kreutzfelt Verein. Tom buitelt niet rond op het podium, zijn dagdagelijkse tristesse zijn voldoende om het podium te vullen.

Jan De Vrij - Jan De Vrij is de jonge prins van de moderne Kempense dichtschool. Zijn ruwe, kosmische werk draagt de kenmerken van een duivels realisme, waarbij Tom Waits, Nick Drake en Jim Morisson nooit ver weg zijn. Om de hoek wacht de dood, met een macabere glimlach om de lippen.

Xavier De Busser - Xavier De Busser grossiert in spitsvondige en grappige bespiegelingen over het dagelijkse bestaan. Lief en leed beschrijft hij helder en met angstwekkend respect voor schoonheid. Deze conducteur neemt u mee op een enkele reis eerste klas van zowel komische woordspelingen als romantisch-erotische vluchten.

Jef Louisa Versmissen - Jef schrijft zijn poëzie en proza razend over Snelweg XIII, een trage en moeizame verbinding tussen Oosterse filosofie en Westerse decadentie. Er zijn maar weinig Belgische, Nederlandse en zelfs Zuid-Afrikaanse podia die hij nog niet heeft bezocht. Zijn werk is recht-door-zee en scherp op de snee.

Danny Smolders - Danny is voor velen geen onbekende. Tussen Studio Brussel en de Herentalse achterafpodia wist hij reeds menig publiek omver te blazen met zijn dreunende verzen over ‘gezonde’ waanzin, anarchisten en Mexicaanse helden. Hij haalde nationale faam door zijn poëtische bijdragen aan het legendarische Hallo Hautekiet.

www.kortsluiting.be

Contactpersoon:

Jef Versmissen

Wipstraat 17

2200 Herentals

0496-24 49 98

kollectiefmaksimaal@hotmail.com

.

Labels:maandag, juli 20, 2009

Extra Muzeval donderdag 23 juli in Gent
π


EXTRA MUZEVAL


Poëzieavond

donderdag 23 juli 2009Gastdichters

De Muzevallers

De MuzeVal slaat dicht in Gent
Inleiding en presentatie door Bart van Peer


na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

begeleid door Frans Vlinderman en Bart van Peerdeuren 19.30 uur - aanvang 20.30 uur

Toegang: € 3,00


locatie: Lokaal Ghent in Cap

Maagdestraat 14

9000 GentOrganisatie:

De Kunstvogel vzw

met de steun van Gent & Ghent In CapLinks: www.muzeval.tk, www.kunstvogel.be, www.ghentincap.be

.

Labels:zaterdag, juli 18, 2009

DOEL: Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters / Pistoletto Writes Letter to Flemish Governmentp 30 april bracht de maatschappelijk bewogen Italiaanse topkunstenaar Michelangelo Pistoletto een bezoek aan Doel en zag hij de kunstwerken die gemaakt werden in het kader van de KunstDoel-Inside/Outside projecten. Pistoletto was zo onder de indruk van de schoonheid van het dorp en de solidariteit die deze projecten in de kunstensector hadden losgeweekt, dat hij zich ter plaatse voornam de nieuwe Vlaamse regering bij haar aantreden een brief te schrijven over het lot van Doel. Pistoletto voegde deze week de daad bij het woord en stuurde een pakkende brief naar de Vlaamse regering.

Biella, 13 juli 2009

Hooggeachte Minister President van de Vlaamse Regering,

Beste Meneer Peeters,

Donderdag 30 april bracht ik een bezoek aan het dorp Doel op uitnodiging van KunstDoel vzw, een partnerorganisatie van Cittadellarte's Love Difference beweging.

Minister President, ik was diep getroffen door de esthetische kracht van deze plek. Toen ik vanaf de Scheldeoever het omliggende landschap aanschouwde, was het alsof ik op een metafysische as stond waar verschillende tijdsgewrichten elkaar kruisen: Voor mij zag ik het rustige dorp met het pittoreske haventje; achter mij de rivier en de druisende Antwerpse haven; rechts van mij het oude windmolentje in de schaduw van de twee machtige torens van de kerncentrale; en links van mij de reusachtige kranen van het Deurganckdok.

Minister President, ik heb al vele plaatsen bezocht over heel de wereld, maar dit is werkelijk een unieke plek. Mijn gastvrouwen van KunstDoel vertelden me dat de bestaande plannen voor de bouw van een tweede containerdok misschien niet in de nabije toekomst zullen gerealiseerd worden wegens de gewijzigde economische context. Als dit inderdaad het geval is, roep ik u dringend op deze plek te bewaren voor latere generaties, als een authentiek stukje erfgoed dat heden en verleden, natuur en cultuur, landbouw en industrie, water en land met elkaar verbindt.

Deze eeuwenoude plek is van een onschatbare waarde en ik ben ervan overtuigd dat het een prestigieuze artistieke en toeristische trekpleister met internationale uitstraling zou kunnen worden. Daarnaast zou het een aangenaam en rustig oord kunnen zijn voor zakenlui en havenmensen om even te verpozen en ontspannen…

Wegens de nabijheid van de stad Antwerpen en de bereikbaarheid via de rivier is het tevens een uitgelezen en gemakkelijk toegankelijke bestemming voor dagjestoeristen, eventueel in combinatie met het rustieke dorpje Lillo op rechteroever en het Liefkenshoekfort voorbij het Deurganckdok.

Mits een relatief kleine investering zou het dorp een ideale en hoogst originele locatie kunnen zijn voor fabuleuze openluchtvoorstellingen en internationale kunsttentoonstellingen, die werk zouden kunnen verschaffen aan de resterende dorpsbewoners en aan mensen uit omliggende gemeentes. Doel een nieuwe, culturele bestemming schenken binnen de reusachtige haven zou ook goodwill creëren onder de bevolking ten aanzien van het Antwerps Havenbestuur. Het zou een voorbeeld kunnen zijn van een succesvolle en vernieuwende verzoening van industriële, sociale, culturele en politieke belangen, een voorafspiegeling van een nieuwe en warmere samenleving…

Hooggeachte Minister President, het Doeldossier biedt een ongekende kans om nieuwe economische waarden een praktische invulling te geven -- warme en verzoeningsgerichte waarden waarnaar de bevolking in deze barre economische tijden zozeer verlangt. Ik ben zeker dat de socio-culturele sector u enorm dankbaar zou wezen als deze plek een nieuwe en inspirerende toekomst zou gegund worden…

In het volste vertrouwen dat uw Regering de best mogelijke oplossing zal uitwerken voor het dorp Doel, verblijf ik,

met de meeste hoogachting,

Michelangelo Pistoletto


Pistoletto schrijft brief naar Kris Peeters | KunstDoelPistoletto Writes Letter to Flemish Government

☼n 30 April, world-famous Italian artist Michelangelo Pistoletto paid a visit to Doel and saw the works of art made within the framework of the KunstDoel-Inside/Outside projects. Pistoletto was so impressed by the beauty of the village and the wave of solidarity it had generated within the art sector, that he decided to write a letter regarding the fate of Doel to the new Flemish Government. This week, he lived up to his words and wrote a heartfelt plea for the preservation of Doel to Flemish Minister President Peeters. The picture shows the moment on the river bank -- "standing on a metaphysical axis where different time ages intersect" -- described in Pistoletto's letter.Biella, the 13th of July 2009

Right Honourable Minister President of the Flemish Government,
Dear Mister Peeters,

On Thurday, 30 April I paid a visit to the village of Doel at the invitation of KunstDoel vzw, an organization that is twinned to Cittadellarte's Love Difference movement.

Minister President, I was deeply struck by the esthetical power of this place. Watching over the surrounding landscape from the riverbank, I felt as if I was standing on a metaphysical axis where different time ages intersect: Right before me, the quiet village with the picturesque dock; behind me the river and the bustling port of Antwerp; to the right, the ancient windmill overshadowed by the two colossal cooling towers of the nuclear power plant; and to the right the gigantic cranes of the Deurganck Dock.

Minister President, I have visited many places throughout the world, but this spot is really unique. My KunstDoel hosts told me that existing plans for a second container terminal may not materialize in the near future due to the changed economic context. If this is indeed true, I would urgently appeal on you to conserve this place for future generations to enjoy, as an authentic remnant that links the present and the past, nature and culture, agriculture and industry, water and land…

The value of this immemorial place is immeasurable and I am sure it could become a prestigious artistic and tourist venue with international fame, and also a pleasant, tranquil place for businessmen and port people to stay and relax…

Its closeness to the city of Antwerp and accessibility via the river would make it a perfect and easily reachable destination for day trippers, possibly in combination with the rustic village of Lillo at the right bank and the Liefkenshoek Citadel located beyond the Deurganckdock.

With some relatively small investments, the village could become an ideal and highly original venue to stage fabulous open-air productions and international art exhibits, which would generate employment opportunities for remaining locals and people from surrounding villages. Granting Doel a new, cultural destiny within a huge port would also generate much goodwill among the people toward the Antwerp Port Authority. It could become an example of a successful and novel reconciliation of industrial, social, cultural and political interests, a prefiguration of a new and warmer society….

Right Honourable Minister President, the case of Doel offers an unprecedented opportunity to implement new economic values - warm and reconciliatory values that the people are longing for in these harsh economic times. I am sure the entire socio-cultural community would be enormously grateful if this place were granted a new and inspiring future…

Fully trusting that your government will elaborate the best possible solution for the village of Doel,

I remain,
Yours truly,

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto Writes Letter to Flemish Government | KunstDoel


Labels: ,vrijdag, juli 03, 2009

affiche 9 juli 2009: Sylvie MarieΠ


DE 128e MUZEVAL


Poëzieavond


donderdag 9 juli 2009
Gastdichteres:


Sylvie Marie


Zonder
Inleiding en presentatie door Bart van Peer


na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

begeleid door Frans Vlinderman en Bart van Peer


deuren 19.30 uur - aanvang 20.00 uur

gratis toegang


locatie: literair-artistiek café Den Hopsack

Grote Pieter Potstraat 24

2000 Antwerpen (centrum)

(openbaar vervoer: Groenplaats)

Organisatie:

Pipelines vzw in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen

en met de steun van Antwerpen Boekenstad

Links: www.muzeval.tk, www.masereelfonds.be, www.denhopsack.be
Over Sylvie Marie


Sylvie Marie (pseudoniem van Sylvie De Coninck) (Tielt, 1984) is een Vlaamse dichteres en publiceert sinds 2005 gedichten in literaire tijdschriften als Het Liegend konijn, Poëziekrant, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift en Lava Literair. Marie won enkele poëzieprijzen als de Guido Wulmsprijs van Sint-Truiden, de Conceptpoëzieprijs en werd genomineerd voor de grote prijs van Merendree.

Marie is sinds het voorjaar van 2006 redactielid van het literaire tijdschrift Meander en ook het papieren tijdschrift Deus ex Machina helpt ze met de redactie.

Sylvie Marie stond in Vlaanderen en in Nederland diverse keren op het podium. Ze nam deel aan poetry slams en mocht lezen op Onbederf'lijk Vers Nijmegen 2006 en 's Hertogenbosch 2009 en Dichters in de Prinsentuin Groningen 2008. In 2009 stond Marie op het festival van Koningsblauw.

Eind mei 2008 trok Marie naar Roemenië voor het tiende International Literature Festival ‘Evenings of Literature’ waar ze samen met dichters uit de hele wereld in musea, scholen en bibliotheken optrad. Een paar maanden later trok ze naar Macedonië voor het Struga Poetry Festival.

In februari 2009 kwam haar debuutbundel 'Zonder' uit. De uitgave is een Belgisch-Nederlandse co-editie. 'Zonder' wordt uitgegeven door zowel Uitgeverij Vrijdag in Antwerpen als door Uitgeverij Podium in Amsterdam.

Enige quotes over ‘Zonder’:

‘Met ‘Zonder’ heeft Sylvie Marie misschien wel een van de belangwekkendste poëziedebuten van de jongste jaren gepubliceerd.’ - Luuk Gruwez, De Standaard Der Letteren

‘Groot talent kan het mysterie verwoorden zonder het te vermoorden. Sylvie Marie is een groot talent.’ - Humo

‘Sylvie Marie brengt een bundel waarin ze sterk samenhangende en bovenal overtuigende poëzie schrijft.‘ - Cutting Edge

‘Sylvie Marie laat treffende beelden, mooie observaties en een scherpe vormgeving samenkomen. Het zou jammer zijn dit voorjaar zonder te zitten.’ - 8weekly

‘Wie haar nog niet kent, moet daar verandering in brengen,. De gedichten van Sylvie Marie voelen al snel als vanzelf’ - Boekenkrant

‘Bijna alle dichters gebruiken het enjambement wel eens om een woord te isoleren [...]. Maar in handen van Sylvie Marie wordt dit stijlmiddel een dodelijk wapen.’ - Meander

Méér dan beloftevolle debutant’ - Awater

Bronnen: KLIK en KLIK

.

Labels: