zaterdag, oktober 30, 2010

affiche 11 november 2010: Marc Pairon
π


DE 144e MUZEVALPoëzieavond


donderdag 11 november 2010

Gastdichter:


Marc Pairon

Geluk heeft altijd gelijk


Inleiding en presentatie door Bart van Peer


na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

begeleid door Frans Vlinderman en Bart van Peer


deuren 19.30 uur - aanvang 20.00 uur

gratis toegang


locatie: literair-artistiek café Den Hopsack

Grote Pieter Potstraat 24

2000 Antwerpen (centrum)

(openbaar vervoer: Groenplaats)


Organisatie:

Pipelines vzw in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen

en met de steun van Antwerpen Boekenstad

Links: www.muzeval.tk, www.masereelfonds.be, www.denhopsack.be

Marc Pairon (bron afbeelding: KLIK)


Over het autobiografische

Marc Pairon (°1959 te Wilrijk) werd op prille leeftijd ontdekt door Nic van Bruggen (die samen met Patrick Conrad de Pink Poets oprichtte) en Walter Soethoudt, gelegenheidsuitgever van dezelfde society. Pairon was autodidact, had maar tot zijn vijftiende school gelopen en bracht zijn verdere tienerjaren als clochard zwervend door Europa door. Nu en dan in België voorzag hij in zijn levensbehoeften door het verkopen van gestencilde teksten in Antwerpse cafés. Zo trok zijn bijzondere stijl de aandacht van Nic van Bruggen en van de entourage van de Pink Poets. Ofschoon Pairon daar zelf geen behoefte aan had, publiceerde Walter Soethoudt in 1981 zijn debuut, de gedichtenbundel ‘Splinters’ en enkele maanden later de verzenbundel ‘Kousen wassen’.


Pairon werd door Nic van Bruggen de hemel ingeprezen (… ‘Pairon schrijft poëzie alsof hij Pegasus zelf de teugels aanbond’ …). Hij kreeg talrijke lovende kritieken en was in die dagen een graag geziene gast op literaire voorstellingen.


Pairon had van het dichtersleven geproefd en dat was voor hem voldoende. Hij wendde zijn creatieve begaafdheden verder aan voor andere doeleinden, veelal binnen de economische sector.

In 1987 publiceerde hij bij uitgeverij Facet te Antwerpen de surrealistische bundel ‘Stellingname over de homofiele neigingen van zeepaardjes in de koude golfstroom van Gibraltar’, ‘korte en zeer kleine verhalen’ over de pijn van scheiden. Hij speelde met dit script een tachtigtal knotsgekke voorstellingen in Nederlandse theaters en op festivals en maakte zijn opwachting in diverse televisieprogramma’s (VARA en VPRO).


Marc Pairon zou de volgende twee decennia niets meer publiceren, zelfs geen letter meer schrijven.

In 2006 kwam van hem het drietalige, majestueuze; 750 pagina’s tellende kunstboek ‘Art Deco Ceramics - Made in Belgium’ uit (uitgegeven bij de Stichting Charles Catteau, Aartselaar) onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola. Hij was immers ondertussen terzake een notoir expert geworden en het naslagwerk is binnen zijn genre dan ook een absolute bestseller. Het wordt verdeeld in meer dan 40 landen en de derde druk is in voorbereiding. Intussen verschenen meer dan 200 recensies en reportages over dit kunstboek in internationale magazines en binnen de vakliteratuur.


In maart 2008 greep Pairon terug naar de pen van de poëzie. Het ziet er inmiddels naar uit dat hij, op latere leeftijd, de ultieme smaak van ‘het rangschikken van woorden’ te pakken heeft. Verschillende publicaties zijn alvast in voorbereiding.


Over het Pairon-poëtische


Poëziebundels bereiken veelal een klein publiek. Enerzijds omdat het geschrevene vaak beperkt toegankelijk, compact is. Anderzijds is door die kleine oplagen de verkoopsprijs, alleszins in verhouding met de kwantiteit aan literatuur, veelal hoog. En zo belandt men in een vicieuze cirkel...

Samen met de Stichting Charles Catteau, literair agent Walter Soethoudt en het Poëziecentrum te Gent doorbreekt Marc Pairon deze vicieuze cirkel, want na 28 jaar terug aanwezig en dat met een nieuwe reeks verzenbundels. Hij richt zich met zijn poëzieproject bewust tot het grote publiek. De toegankelijkheid van de verzen, de uiterst lage verkoopprijs van de verzenbundels en de herkenbaarheid van het onderwerp dragen hiertoe bij.

Tijdens de voorbereidingen van het project is alvast gebleken dat de belangstelling voor deze uitgaven groot is en dat ‘De liefste liefdesverzen aller tijden!’ naar alle waarschijnlijk recordoplagen gaat halen in de Nederlandstalige poëziegeschiedenis.

Marc Pairon slaagde erin om als eerste Vlaamse dichter in de Vlaamse boekentop-100 een plaats te veroveren, niet met één verzenbundel maar met vier tegelijk.


Bron: Marc Pairon

(Lichte) bewerking: Frans Vlinderman

Labels: