dinsdag, februari 15, 2011

Deelnamereglement Herman J. Claeysprijs 2011
Ni Dieu, ni Maître – Noch God, noch Gebod”
ARTIKEL 1:
De Herman J. Claeys-Prijs 2011 (verder genoemd HJC-Prijs 2011) wordt ingericht door Pipelines vzw/De Muzeval ter ere van Herman J. Claeys, provo, auteur, dichter, taalconsulent en plastisch kunstenaar, alsook stichtend lid van Pipelines vzw/De Muzeval, geboren te Brugge op 23/05/1935 en overleden te Antwerpen op 29/12/2009.
De HJC-Prijs beoogt Nederlandstalige inzendingen naar zijn geest (zie artikel 5 voor thema).
ARTIKEL 2:
De inzendingen voor de HJC-Prijs 2011 worden ontvangen tot 31 maart 2011. De HJC-Prijs 2011 staat open voor iedereen.
ARTIKEL 3:
Voor deelname aan de HJC-Prijs 2011 zendt de deelnemer maximaal drie gedichten in. Het is niet verplicht anoniem in te zenden, maar wel verplicht in voorkomend geval in bijlage de nodige gegevens betreffende de auteur aan te leveren. Aan iedere inzender wordt een schuilnaam gekoppeld ten behoeve van de jury, al dan niet zelf aangeleverd. Dichters nemen slechts onder één schuilnaam deel.
ARTIKEL 3 bis:
Collectieve gedichten (door meerdere auteurs geschreven gedichten) zullen worden geweigerd. De gedichten moeten origineel zijn, t.t.z. niet eerder gebruikt of ingezonden, niet gepubliceerd in een uitgave, niet getoond op een blog noch op een internetsite noch ooit eerder bekroond zijn.
Plagiaat leidt onherroepelijk tot uitsluiting.
ARTIKEL 4:
De rechten op de ingezonden werken blijven ten alle tijde berusten bij de auteur. De auteur geeft evenwel uitdrukkelijk toestemming tot het publiceren van de geselecteerde inzendingen op de website van De Muzeval en bij uitbreiding in een gelegenheidsdichtbundel.
ARTIKEL 4 bis:
De organisatie behoudt zich het recht voor om de rechtmatig ingezonden werken te publiceren en/of tentoon te stellen zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke toestemming noch een vergoeding kan geëist worden.
ARTIKEL 5:
Voor de in te zenden gedichten gelden de volgende criteria:
- Het thema is ‘Ni Dieu, ni Maître’ – ‘Noch God noch Gebod’.
- Werken worden ingezonden, voorzien van duidelijke identiteitsgegevens van de auteur, alsook een niet en nergens eerder gebruikte schuilnaam. Bij mailgewijze inzendingen zal door de mailer voorzien worden in een toe te kennen schuilnaam volgens dezelfde voorwaarden.
- Leden van Pipelines vzw en kerngroepleden van De Muzeval zijn uitgesloten van deelname aan de HJC-Prijs 2011.
ARTIKEL 6:
Gedichten dienen uiterlijk 31 maart 2011 (zie ook artikel 2) toe te komen op hjcprijs@telenet.be of, indien elektronisch onmogelijk, per post op A4-formaat ter attentie van Pipelines VZW op het adres Pothoekstraat 21 te 2060 Antwerpen, met wat betreft Post-zending enerzijds de HJC-Prijs 2011-inzending(en) onder schuilnaam en anderzijds een aparte bijlage met volgende gegevens: schuilnaam, titel van het (de) werk(en), werkelijke naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en eventueel mailadres.
Onleesbare of onvolledige informatie kan de deelname aan de HJC-Prijs 2011 ongeldig maken.
ARTIKEL 7:
Ingezonden gedichten worden niet terugbezorgd aan de auteur. Eenmaal aangeleverd, kan een gedicht niet meer worden bijgewerkt of veranderd. Over ingezonden bijdragen wordt geen briefwisseling of communicatie gevoerd.
ARTIKEL 8:
Er zijn € 5,00 inschrijfkosten verbonden aan de inzending tot deelname aan de HJC-Prijs 2011 en dit maximaal 1 maal per deelnemer. Het bedrag van de inschrijvingskosten dient per overschrijving te worden overgemaakt op zichtrekening met volgende kenmerken:
IBAN: BE50 0001 6955 7818
BIC: BPOTBEB 1

Rekening op naam van Pipelines vzw, Pothoekstraat 21 te 2060 Antwerpen met vermelding HJC-Prijs 2011.
ARTIKEL 9:
De jury van de HJC-Prijs 2011 werd zorgvuldig samengesteld door leden/medewerkers van Pipelines vzw/De Muzeval. De jury wordt voorgezeten door Henri-Floris Jespers. De andere juryleden zullen hier later bekend gemaakt worden.  zie update onderaan!
Over beslissingen van de jury kan noch zal worden gecorrespondeerd.
ARTIKEL 10:
De inzenders van de door de jury van de HJC-prijs 2011 bij de top tien geselecteerde werken worden door Pipelines vzw uitgenodigd voor een speciale Muzevaleditie met voordracht van dit/deze geselecteerde werk(en) door de auteur zelf of door een Muzevalmedewerker. Ter plaatse zullen de eerste drie laureaten bekend gemaakt worden door de jury en hen zal daarbij hun prijs overhandigd worden.
ARTIKEL 11:
De als eerste, tweede en derde geselecteerde dichter zal worden beloond met een geldprijs, respectievelijk € 250,00, € 150,00 en € 100,00. De twee eerste laureaten ontvangen tevens een plastisch kunstwerk, de derde ontvangt een literair verrassingswerk.
ARTIKEL 12:
Bij meerdere gedichten van dezelfde auteur zal deze auteur slechts kans kunnen maken op één prijs. Bij meervoudige selectie door de jury van eenzelfde auteur, zal enkel het hoogst gequoteerde gedicht genomineerd worden. Een eervolle vermelding zal tijdens de Prijsuitreiking worden gemaakt van de/het betrokken andere, niet geselecteerde werk(en).
ARTIKEL 13:
De auteurs van de tien geselecteerde werken zullen worden gecontacteerd door Pipelines vzw. Zij kunnen dan aangeven of zij zelf of een (Muzeval)vervanger hun werk zullen voordragen op de speciale Muzevalprijsuitreiking in mei 2011.
ARTIKEL 14:
De 10 door de jury geselecteerde gedichten alsook eventueel een korte beschrijving van de geselecteerde dichters worden op de website www.muzeval.tk gepubliceerd vanaf 1 mei 2011.
ARTIKEL 15:
Met het inzenden van een gedicht (of gedichten) onderschrijft de inzender dit reglement en geeft hij/zij tegelijkertijd aan de ware auteur te zijn.

Pipelines vzw/De Muzeval, 2011.


update:

De jury van de HJC-Prijs 2011 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Henri-Floris Jespers

Juryleden:

Jan van Veen
Jef Meert
Koen Calliauw
Patricia de Landtsheer
Bert Bevers
Roger Nupie
Lucienne Stassaert
Kris Kenis
Hans Plomp
Paul Ilegemsenkele nuttige links:

R.I.P. Herman J. Claeys:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/rip-herman-jclaeys-23051935-29122009.html


over de naam Pipelines:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/pipelines-en-kreatieve-krachtcentrale.html


VISIE op Antwerps literair beleid:
http://muzeval.blogspot.com/2007/04/visie-op-antwerps-literair-beleid.html

.

Labels: ,