vrijdag, oktober 30, 2009

Monografie en optreden Herman J. Claeys op de Boekenbeurs Antwerpen: 05 november (16.00 - 18.00)


De Vereniging van West-Vlaamse schrijvers publiceerde in oktober 2009 het essay: Herman J. Claeys. Gewapendertaal. Provo, Politie, Poëzie geschreven door beeldhouwer-schrijver Renaat Ramon als nummer 254 in de reeks V.W.S.-Cahiers.

Deze publicatie zal worden aangeboden op de Boekenbeurs Antwerpen (31 oktober tot 11 november) bij de stand van het Poëziecentrum (Zaal 1, Stand 140).

Op donderdag 5 november treedt Herman J. Claeys op de Boekenbeurs op tijdens de poëzie-estafette van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen in de Oranjezaal, van 16u00 tot 17u45.
(Toegang gratis voor Boekenbeursbezoekers.)Om het boek per post te ontvangen:

· In België: verzendkosten € 1,77 voor 1 of 2exemplaren, € 2,95 voor 3 tot 8 exemplaren, aangevuld met gewenst aantal exemplaren maal € 5,00.
Storten op rekeningnummer 001-514083-306 op naam van:
Jan Bonneure
Fort Zevenbergen 8
B-82OO BRUGGE
Met vermelding: Monografie H. J. Claeys.

· In Nederland: verzendkosten € 5,40 voor 1 of 2exemplaren, € 9,00 voor 3 tot 8 exemplaren, aangevuld met gewenst aantal exemplaren maal € 5,00.
Storten op (Nederlandse) rekeningnummer 7054617 op naam van:
H. J. Claeys
Raapstraat 33/02
B-2OOO ANTWERPEN
Met vermelding: Monografie H. J. Claeys.

www.hermanjclaeys.nl
.

Labels: , ,maandag, oktober 26, 2009

affiche 12 november 2009: Sarah Buys (De Veervrouw)


π


DE 132e MUZEVAL


Poëzieavond


donderdag 12 november 2009

Gastdichteres:


Sarah Buys (De Veervrouw)


Voorbij de kerkhoven, een ode aan het leven
Inleiding en presentatie door Bart van Peer


na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

begeleid door Frans Vlinderman en Bart van Peer


deuren 19.30 uur - aanvang 20.00 uur

gratis toegang


locatie: literair-artistiek café Den Hopsack

Grote Pieter Potstraat 24

2000 Antwerpen (centrum)

(openbaar vervoer: Groenplaats)


Organisatie:

Pipelines vzw in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen

en met de steun van Antwerpen Boekenstad

Links: www.muzeval.tk, www.masereelfonds.be, www.denhopsack.be

Sarah Buys-Devillé werd geboren te Halle-Brabant op 22 november 1969 in het Zodiacteken van Schorpioen-Boogschutter. Volgens de Chinese overgave een Haan, element water. Ideale partner zou volgens een Zodiacastroloog een Waterman zijn, een pen dus. Vandaar het auteursschap.

Verder is ze als full-time lief boedhhakind in alle onschuld betrokken bij al wie haar liefheeft zonder opgedrongen fysieke aanraking en is ze een half-time dwaze, manisch-depressieve en werkloze idioot met een overdosis aan rugzakken, wandelschoenen, wereldkaarten en loketpaperassen.

Als "De Veervrouw (m/v)" staat ze kaarsrecht in een sloot wijn en een bak peuken met een veel te diepe stem en hangend over een veel te lage barkruk ten huize Den Hopsack op uitnodiging van Pipelines vzw. Ze draagt opa's schoenen en mama's jasje. En vooral draagt ze voor in de vorm van letteren. Vocaal dan. Hier en daar gooit ze een citaat of gepubliceerd muziekje in de groep.

Zoals steeds vindt na haar gastdichterschap een vrij podium plaats. Het is daar dat Sarah Buys werd ontdekt. Pipelines vzw/De Muzeval is dan ook fier haar als gastdichter te presenteren op deze 132ste Muzeval.

Bron : Sarah Buys-Devillé

Tekstbewerking: Bart Van Peer & Frans Vlinderman

Labels:donderdag, oktober 15, 2009

Herman J. Claeys: Twin Towers Doel, Doelsong
Twin Towers Doel

De tweelingtorens
de koeltorens van Doel:
in gedachten sloop ik ze,
ik maak ze met de grond gelijk,
geëffend met de Scheldekwelders,
verzonken in slik en schorre.

In mijn wildste fantasieën
ontmantel ik de kerncentrale,
het symbool van ongebreidelde kortzichtigheid
en oeverloos gewin op deze oever.

De Doelse tweelingtorens en de kernfabriek
zij blijven overeind,
onaanraakbaar omheind,
onafbreekbaar beschermd,
heilig verklaard,
maar voor altijd een dubbel kankergezwel
in het platgewalste Scheldedorp,
boven de opgespoten en weer uitgegraven polder,
een dubbele walmende etterbuil
op het zieltogende dorp,
op de doodbloedende woongemeenschap.

Want zie: het dorp verschraalt,
de leegstand woekert,
de mensen worden er met centen weggelokt
en wie wil blijven wordt eruit gezet,
gedeporteerd.

Als Vlaanderen dit oude stroomgebied
der Nederlanden
met eeuwenlange vruchtbaarmaking en bewoning
in het vlees laat snijden,
laat verminken
en een dorp te grabbel gooit,
dan wellen woedetranen in mij op
om dit geliefde maar gedweeë moederland,
een schrei ten hemel,
een klacht naar de lage luchten
boven het lage land,
echoënd tegen de gepolijste koeltorens
van de kerncentrale boven een woonkern
die door expansiedrift van industrie
ter ziele dreigt te gaan
en die door winstbejag verraden is.

Laten wij Doel maken
tot een oase in de industriewoestijn.

Laten we Doel maken
tot een culturele vrijhaven.


Doelsong

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.

Dorpen verdwijnen door de golven
Van stormvloed, ontij of orkaan.
Maar ’t graf van Doel wordt nu gedolven
Door winstbejag en grootheidswaan.

Uitbreidingswaan van de baronnen,
Die mensen zien als hinderpaal.
Voor hersenspinsels van verzonnen
Voordeel voor een areaal.

Het areaal van polderkankers
Met een hoogmoedig arsenaal
Containers, bulk en supertankers
Als Vlaend’rens hoogste ideaal.

Meer dan een doel is Doel een klacht
Tegen het slaafse landsbeleid
Ten dienste van een bovenmacht
Waar mens noch dier noch plant gedijt.

Het dorp moet ons ooit overleven
Als een symbool van een gevecht
En van een onomkoopbaar streven
Naar onvervreemdbaar woningrecht.

Wij willen Doel niet overleven,
Het moet na ons nog voortbestaan.
Wij zullen zelf nog eerder sneven,
Dan toe te zien op zijn vergaan.Herman J. Claeys

website in opbouw: www.hermanjclaeys.nl

Labels: , , ,woensdag, oktober 14, 2009

Circa 2009: 16-17-18 oktober 2009

Totaalspektakel van woord, muziek en dans
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober
Antwerpen Noord, Borgerhout en Deurne

Circa 2009 staat er, voor de derde keer, een wereldhaven van woord, muziek en dans. Circa laat verschillende gemeenschappen samenwerken om de rijkdom van de Antwerpse diversiteit te weerspiegelen. Iedereen Hoort Erbij.
de bijdrage van de Muzeval: Zonder Titel
zaterdag 17 oktober, 18u 't Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout

.

Labels: ,zaterdag, oktober 10, 2009

Feestelijke onthulling van de Axis Mundi in Doel, 17 oktober 2009 15 uur

Feestelijke onthulling van de Axis Mundi in Doel, 17 oktober 2009 15 uur
---------------------------------------------------------------------------
Op zaterdag 17 oktober komt het Amsterdams Ballon Gezelschap (ABG) uit
Ruigoord naar Doel (bij Antwerpen) voor een feestelijke onthulling van de
plaatselijke Axis Mundi, een gezamenlijk project van beeldende kunstenaars
uit Doel en Ruigoord.
Het kunstwerk markeert de wereldas ter plaatse, zoals soortgelijke projecten
uit 2008 in Ruigoord en Christiania (in Kopenhagen). Daarmee wordt
uitdrukking gegeven aan een netwerk voor onderlinge samenwerking en
ondersteuning van de initiatieven in deze vrije culturele ruimtes. Deze
zomer hebben Doel en Ruigoord al wederzijds consulaten gevestigd en consuls
benoemd; de uitwisseling met Christiania vindt plaats in de herfst van
2010.
Wij uit Ruigoord herkennen veel in de situatie van Doel: de geïsoleerde
ligging in een voor ontwikkeling van een wereldhaven bestemd randgebied van
de grote stad, de gedwongen ontvolking van het dorp en de dreigende
ondergang ervan. We zien ook vergelijkbare kansen en initiatieven voor
een nieuwe toekomst als atelierdorp en culturele buitenplaats van Antwerpen:
een plek om te wonen en te werken voor kunstenaars van allerlei slag, met
volop vrije ruimte voor gesammtkunst en festivals. En we herkennen Doel
als een centrum voor zelforganisatie en ontmoeting van vrij scheppende
geesten uit alle windstreken.
We nodigen iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij de feestelijkheden
rond de Axis Mundi, op 17 oktober 2009 om 15 uur tegenover het
politiebureau te Doel in België.
Amsterdams Ballon Gezelschap
p/a Stichting Landjuweel
Ruigoord 76
1047 HH - Amsterdam
+31(0)20 4975702
Zie ook:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

meer over de AXIS MUNDI TOTEMS:

Ruigoord
Christiania

foto's evolutie v.d. AXIS MUNDI in D☼EL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
laatste nieuws: schaaflicht.wordpress.com/category/d%e2%98%bcel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
the neverending story of doebiedoebiedoebieD☼EL on F☼T☼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


☼Pgedragen aan
HERMAN J. CLAEYS
☼ne of the masters of the T☼TEMs…☼ne of the masters of the T☼TEMs... Herman J. Claeys.

Labels: , , , ,Ademloos Roadshow 6-16 oktoberFORWARD FORWARD FORWARD FORWARD PLEASE
Ademloos Roadshow 6-16 oktober
Het Referendum op zondag 18 oktober in Antwerpen wordt een historische testcase:kan de gewone burger in Antwerpen een megalomaan, ondoordacht
project als het BAM tracé nog tegenhouden, tegen het Brussels dictaat en de Belgische betonlobby in?
BAM, VOKA en NORIANT zullen de komende dagen honderdduizenden euro’s verspillen aan promo filmpjes en glanzende brochures (”de mooiste bruggen
van de wereld”).
Zelfs het argument “werkgelegenheid” wordt gebruikt om Antwerpen dit viaduct, dat hele volkswijken onleefbaar zou maken,
door de strot te rammen .
Een groot aantal Antwerpse artiesten zullen de komende dagen het voortouw nemen om duidelijk NEEN te zeggen aan K.Vinck en zijn BAM: EN DUS JA AAN MEER GEZONDE LUCHT EN FRISSE ADEM!
Pieter
Embrechts, Thomas de Prins, Joke Van Leeuwen, Gwen Cresens (Tanguedia), Vitalski, Jokke Schreurs, Tine Embrechts,Bert Gabriels, The Millenniums,
Tutu Puoane, Kathleen Vandenhoudt,Sofie Dykmans, Wiet Van de Leest, Vera Coomans, Kristien Hemmerechts, Erik Vlaminck, Kurt Van Herck, Divan
Express, Michael Van Peel, Blackie en de Oohoo’s, en vele anderen.

Steun Ademloos en ga massaal naar deze historische avonden van de Ademloze Roadshow langsheen alle culturele centra. Er wordt een kleine bijdrage
gevraagd om de campagne tegen BAM te kunnen financieren.
EN DUS VOOR MEER ZUIVERE LUCHT Uiteraard wordt op al deze avonden ruimte gemaakt voor de allerlaatste informatie over de
gevolgen van het BAM-tracé & over de alternatieven. Wim Van Hees, Manu Claeys & Peter Verhaeghe zullen er zijn om met hun dossierkennis & hun
fenomenaal doorzettingsvermogen de ware toedracht in deze BAM-saga toe te lichten.

STUUR DEZE MAIL DOOR NAAR VRIENDEN EN KENNISSEN ZODAT OOK ZIJ DEZE INFO
ONTVANGEN EN KUNNEN DOORSTUREN.
De uitkomst van dit Referendum zal bepalend zijn voor de leefkwaliteit van Antwerpen de komende 150 jaar.

overzicht: (meer info op www.ademloos.be )
Dinsdag 6 oktober: CC Luchtbal Columbiastraat 110 – 2030 Antwerpen
Woensdag 7 oktober: CC De Schelde Zandvliet De Keyserhoeve 66, 2040
Zandvliet
Donderdag 8 oktober: CC De Kern Wilrijk adres: Kern 18, 2610 Wilrijk
Vrijdag 9 oktober: COSTA St Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
Zaterdag 10 oktober: KAVKA jongerencentrum 21hr Oudaan 14, 2000
Antwerpen afterparty: DJ Tournesol
Zondag 11 oktober: CC Berchem 14h Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
Dinsdag 13 oktober: zaal dienstencentrum Kronenburg Van Duyststraat
Woensdag 14 oktober: CC Merksem (Grote Zaal) Nieuwdreef 135
Donderdag 15 oktober: CC Deurne Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne
Vrijdag 16 oktober: de ROMA Borgerhout Afscheidsbal de Wrede Wapper
Turnhoutsebaan 286
oa. met Campina Reggae en dj

aanvang telkens: 20H30 behalve CC Berchem 14hr
reserveren kan vooraf via: Prospekta: Grote Markt 13 – 2000 Antwerpen
Tel: 03 338 95 85 of www.infocultuur.be
kaarten: 8/6 Euro (behalve KAVKA: 4 Euro)
ook via www.infocultuur.be
Reserveren deRoma: 03/292.97.40 www.deroma.be
Kaarten: 10/8 Euro
TIP: BELUISTER HET LIED VAN LANGE WAPPER DOOR WANNES VAN DE VELDE EENS
STEM NEE OP HET REFERENDUM & RED MEE DE ADEM UWER KINDEREN!!!!

Labels: ,