maandag, februari 28, 2011

affiche 10 maart 2011: Manu Bruynseraedeπ

DE 148e MUZEVAL

Poëzieavond

donderdag 10 maart 2011


Gastdichter

Manu Bruynseraede

Poëzie van Charles Bukowski


Inleiding en presentatie door Bart van Peer

na de pauze: VRIJ poëzie-PODIUM

deuren 19.30 uur - aanvang 20.00 uur
gratis toegang

locatie: literair-artistiek café Den Hopsack
Grote Pieter Potstraat 24
2000 Antwerpen (centrum)
(openbaar vervoer: Groenplaats) 

Organisatie:
Pipelines vzw in samenwerking met Masereelfonds Antwerpen
en met de steun van Antwerpen Boekenstad


Perstekst Manu Bruynseraede – De Muzeval – maart 2011
POËZIE VAN CHARLES BUKOWSKI
Manu Bruynseraede
Hank

Lezing Bukowski

Het uitgangspunt van deze lezing is om een nieuwe Charles Bukowski te tonen.

Iedereen kent wel de Vieze Oude Man, de dichter en schrijver van zuipen, rondneuken en keet schoppen.

Zuipen, rondneuken en keet schoppen is één ding. Deze dingen in het dagelijkse leven doen plus daarbovenop 6 dikke romans schrijven, honderden kortverhalen en 3000 gedichten is een tweede ding.

Hier vanavond gaat het om het derde ding: de synthese van de these en de antithese. Een Charles Bukowski laten tevoorschijn komen die wel degelijk ook mooie en lieve dingen kon zeggen, schrijven en denken. En dat op een poëtische manier, zoals een echte schrijver dat hoort te doen.

Een lyrische, geestige en constructieve Charles Bukowski. Een Charles Bukowski die weinig bekend is bij diegenen die hem al kennen.

Bij diegenen die nog nooit van hem gehoord hebben: een grote schrijver, een echte vakman en een levende, boeiende mens met oprechte en toch ook wel zachtaardige gevoelens tussen alle zware miserie des levens door.

Een geniale schrijver die op het eerste zicht misbegrepen werd omdat hij verkeerde signalen de wereld instuurde. Logisch als je zo goed als 40 jaar van je leven dag en nacht dronken bent.

Een woordkunstenaar van wie de meeste lezers verkeerde dingen dachten als: zelfmoord is interessant, werken in loondienst is per definitie slavenarbeid, zuipen, gokken en knokpartijen zijn leuk, vreemdgaan is een aanrader, alle gezagsdragers zijn corrupt en het hele systeem is door en door verdorven.

“Als je woonde waar ik woonde begon je te geloven dat het overal elders net zo’n schamele bedoening was als bij jou.”

Tussen al die foutieve signalen in het oeuvre van Charles Bukowski treffen we evengoed signalen aan van de schoonheid en het nut van moderne literatuur, misschien zelfs tekenen waardig voor het predikaat van de Schone Letteren.

Af en toe heeft de wereld behoefte aan de juiste persoon die de juiste mensen op het juiste moment wakker schudt. Af en toe. Niét aanhoudend. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Het feit dat hij bij leven miljoenen boeken ter wereld verkocht was een logisch gevolg van de allereerste zin van zijn allereerste roman: “Het begon als een vergissing.”Misvattingen over de mens Charles Bukowski

 • Hij kon een harde werker zijn bij de Post en als hij goede punten scoorde bij de directie was hij trots.
 • Hij was erg spaarzaam en had een klein fortuin op de bank staan toen hij stopte met werken.
 • Hij schaamde zich vaak voor zijn fouten en weende veel.
 • Hij heeft leuke tekeningetjes en schilderijtjes gemaakt.
 • Hij las en studeerde erg veel en was een veel verstandigere en voorzichtigere mens dan zijn werk doet uitschijnen.
 • Bij zijn optredens was er altijd politie in de buurt, maar hij voelde zich daardoor beter gewaardeerd en als hij écht in de fout ging besefte hij dat en liet hij zich gewillig sanctioneren. Hij schold en foeterde wel op de politie maar zelden recht in hun gezicht.
 • De laatste 10 jaar van zijn leven was hij overwegend nuchter en leefde hij gezond in bescheiden luxe.
 • Hij is zijn echtgenote Linda Lee altijd trouw gebleven.Citaten uit Vrouwen:

 • “God is een haak in de lucht.”
 • “Debra legde haar hand op de mijne. ‘Mijn beste lieve ouwe natte deegsliert!’”
 • “De universiteiten waren bang voor zelfkantdichters, maar aan de andere kant waren ze te nieuwsgierig om er één over te slaan.”
 • “Wanneer stress en waanzin uit mijn dagelijks leven geëlimineerd waren leek het dat er niet veel over was waar ik van op aan kon.”
 • “Vroeger maakten ze badkuipen voor keizers, niet voor 1 meter 50 korte bankbedienden.”
 • “Gewoon leven totdat je dood gaat is al een hele klus.”
 • “Hoe flik jij die dingen allemaal?
 • Typen, zei ik.
 • Typen?
 • Ja, zo’n 18 woorden per minuut ongeveer.”
 • “Ik en God pikken niet altijd hetzelfde paard uit.”
 • “Oude stemmen werden een deel van jezelf, zoals een vingernagel.”
 • “Elk nieuw systeem bracht me dichter en dichter bij rijkdom.”

Raadgevingen bij het lezen van Bukowski


 1. Bukowski lezen is een luxe. Best lezen bij een warm haardvuur, een lieve echtgenote die je trouw blijft en een grote spaarboek bij de bank. Best niét lezen als je depressief of psychotisch, straatarm of doodziek bent.
 2. Vuil betekent niet hetzelfde als smerig. Zoals gezellige rommel in een schildersatelier: hier en daar wat stof op de grond, verfvlekken op meubels en de vloer en je kleren wil niet zeggen dat je in een gore, stinkende vuilnisbelt moet leven. Bukowski leefde in krotten, maar hechtte veel belang aan hygiëne en een zekere orde en regelmaat.
 3. Woorden die walging en agressie opwekken mag je uiten op een beschermd podium of in een aangepast TV- of radioprogramma, maar hoef je niet meteen in het dagdagelijkse openbaar uit te schreeuwen.
 4. De ‘zware kost’ in het werk van Bukowski kun je het best in je opnemen als passieve lezer.
 5. Zijn teksten zijn erg direct, vaak grof, agressief en stoer maar er is altijd de keerzijde van de medaille of een dubbele betekenislaag.


Of we het nu fijn vonden of niet, misschien hadden we Charles Bukowski wel nodig. Misschien heeft hij ons wel degelijk een menslievende boodschap meegegeven van vrede en verzoening. Misschien was het wel nodig dat uitgerekend deze man ons moest tonen hoe het niét moest, en misschien is hij dan toch niet grotendeels in miserie, ziekte en ellende tevergeefs gestorven.

Oftewel: elke mens krijgt altijd een nieuwe kans.


Meer over Manu Bruynseraede zelf:


Manu Bruynseraede over Charles Bukowski: welkom donderdag 10 maart 2011 vanaf 19u30 in Den Hopsack!Bron: Manu Bruynseraede
(Lichte) bewerking: Frans Vlinderman

Labels:dinsdag, februari 15, 2011

Deelnamereglement Herman J. Claeysprijs 2011
Ni Dieu, ni Maître – Noch God, noch Gebod”
ARTIKEL 1:
De Herman J. Claeys-Prijs 2011 (verder genoemd HJC-Prijs 2011) wordt ingericht door Pipelines vzw/De Muzeval ter ere van Herman J. Claeys, provo, auteur, dichter, taalconsulent en plastisch kunstenaar, alsook stichtend lid van Pipelines vzw/De Muzeval, geboren te Brugge op 23/05/1935 en overleden te Antwerpen op 29/12/2009.
De HJC-Prijs beoogt Nederlandstalige inzendingen naar zijn geest (zie artikel 5 voor thema).
ARTIKEL 2:
De inzendingen voor de HJC-Prijs 2011 worden ontvangen tot 31 maart 2011. De HJC-Prijs 2011 staat open voor iedereen.
ARTIKEL 3:
Voor deelname aan de HJC-Prijs 2011 zendt de deelnemer maximaal drie gedichten in. Het is niet verplicht anoniem in te zenden, maar wel verplicht in voorkomend geval in bijlage de nodige gegevens betreffende de auteur aan te leveren. Aan iedere inzender wordt een schuilnaam gekoppeld ten behoeve van de jury, al dan niet zelf aangeleverd. Dichters nemen slechts onder één schuilnaam deel.
ARTIKEL 3 bis:
Collectieve gedichten (door meerdere auteurs geschreven gedichten) zullen worden geweigerd. De gedichten moeten origineel zijn, t.t.z. niet eerder gebruikt of ingezonden, niet gepubliceerd in een uitgave, niet getoond op een blog noch op een internetsite noch ooit eerder bekroond zijn.
Plagiaat leidt onherroepelijk tot uitsluiting.
ARTIKEL 4:
De rechten op de ingezonden werken blijven ten alle tijde berusten bij de auteur. De auteur geeft evenwel uitdrukkelijk toestemming tot het publiceren van de geselecteerde inzendingen op de website van De Muzeval en bij uitbreiding in een gelegenheidsdichtbundel.
ARTIKEL 4 bis:
De organisatie behoudt zich het recht voor om de rechtmatig ingezonden werken te publiceren en/of tentoon te stellen zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke toestemming noch een vergoeding kan geëist worden.
ARTIKEL 5:
Voor de in te zenden gedichten gelden de volgende criteria:
- Het thema is ‘Ni Dieu, ni Maître’ – ‘Noch God noch Gebod’.
- Werken worden ingezonden, voorzien van duidelijke identiteitsgegevens van de auteur, alsook een niet en nergens eerder gebruikte schuilnaam. Bij mailgewijze inzendingen zal door de mailer voorzien worden in een toe te kennen schuilnaam volgens dezelfde voorwaarden.
- Leden van Pipelines vzw en kerngroepleden van De Muzeval zijn uitgesloten van deelname aan de HJC-Prijs 2011.
ARTIKEL 6:
Gedichten dienen uiterlijk 31 maart 2011 (zie ook artikel 2) toe te komen op hjcprijs@telenet.be of, indien elektronisch onmogelijk, per post op A4-formaat ter attentie van Pipelines VZW op het adres Pothoekstraat 21 te 2060 Antwerpen, met wat betreft Post-zending enerzijds de HJC-Prijs 2011-inzending(en) onder schuilnaam en anderzijds een aparte bijlage met volgende gegevens: schuilnaam, titel van het (de) werk(en), werkelijke naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en eventueel mailadres.
Onleesbare of onvolledige informatie kan de deelname aan de HJC-Prijs 2011 ongeldig maken.
ARTIKEL 7:
Ingezonden gedichten worden niet terugbezorgd aan de auteur. Eenmaal aangeleverd, kan een gedicht niet meer worden bijgewerkt of veranderd. Over ingezonden bijdragen wordt geen briefwisseling of communicatie gevoerd.
ARTIKEL 8:
Er zijn € 5,00 inschrijfkosten verbonden aan de inzending tot deelname aan de HJC-Prijs 2011 en dit maximaal 1 maal per deelnemer. Het bedrag van de inschrijvingskosten dient per overschrijving te worden overgemaakt op zichtrekening met volgende kenmerken:
IBAN: BE50 0001 6955 7818
BIC: BPOTBEB 1

Rekening op naam van Pipelines vzw, Pothoekstraat 21 te 2060 Antwerpen met vermelding HJC-Prijs 2011.
ARTIKEL 9:
De jury van de HJC-Prijs 2011 werd zorgvuldig samengesteld door leden/medewerkers van Pipelines vzw/De Muzeval. De jury wordt voorgezeten door Henri-Floris Jespers. De andere juryleden zullen hier later bekend gemaakt worden.  zie update onderaan!
Over beslissingen van de jury kan noch zal worden gecorrespondeerd.
ARTIKEL 10:
De inzenders van de door de jury van de HJC-prijs 2011 bij de top tien geselecteerde werken worden door Pipelines vzw uitgenodigd voor een speciale Muzevaleditie met voordracht van dit/deze geselecteerde werk(en) door de auteur zelf of door een Muzevalmedewerker. Ter plaatse zullen de eerste drie laureaten bekend gemaakt worden door de jury en hen zal daarbij hun prijs overhandigd worden.
ARTIKEL 11:
De als eerste, tweede en derde geselecteerde dichter zal worden beloond met een geldprijs, respectievelijk € 250,00, € 150,00 en € 100,00. De twee eerste laureaten ontvangen tevens een plastisch kunstwerk, de derde ontvangt een literair verrassingswerk.
ARTIKEL 12:
Bij meerdere gedichten van dezelfde auteur zal deze auteur slechts kans kunnen maken op één prijs. Bij meervoudige selectie door de jury van eenzelfde auteur, zal enkel het hoogst gequoteerde gedicht genomineerd worden. Een eervolle vermelding zal tijdens de Prijsuitreiking worden gemaakt van de/het betrokken andere, niet geselecteerde werk(en).
ARTIKEL 13:
De auteurs van de tien geselecteerde werken zullen worden gecontacteerd door Pipelines vzw. Zij kunnen dan aangeven of zij zelf of een (Muzeval)vervanger hun werk zullen voordragen op de speciale Muzevalprijsuitreiking in mei 2011.
ARTIKEL 14:
De 10 door de jury geselecteerde gedichten alsook eventueel een korte beschrijving van de geselecteerde dichters worden op de website www.muzeval.tk gepubliceerd vanaf 1 mei 2011.
ARTIKEL 15:
Met het inzenden van een gedicht (of gedichten) onderschrijft de inzender dit reglement en geeft hij/zij tegelijkertijd aan de ware auteur te zijn.

Pipelines vzw/De Muzeval, 2011.


update:

De jury van de HJC-Prijs 2011 is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Henri-Floris Jespers

Juryleden:

Jan van Veen
Jef Meert
Koen Calliauw
Patricia de Landtsheer
Bert Bevers
Roger Nupie
Lucienne Stassaert
Kris Kenis
Hans Plomp
Paul Ilegemsenkele nuttige links:

R.I.P. Herman J. Claeys:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/rip-herman-jclaeys-23051935-29122009.html


over de naam Pipelines:
http://muzeval.blogspot.com/2009/12/pipelines-en-kreatieve-krachtcentrale.html


VISIE op Antwerps literair beleid:
http://muzeval.blogspot.com/2007/04/visie-op-antwerps-literair-beleid.html

.

Labels: ,